กรุงเทพฯ 30 ตุลาคม 2563 – ดร.รอยล จิตรดอน (กลาง)ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการติดตั้งเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ระหว่าง โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ โดยดร. สุทัศน์ วีสกุล (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 5 จากขวา)ผู้อำนวยการ ด้านรัฐกิจสัมพันธ์

ทั้งนี้ ทรูได้สนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ และซิมการ์ดจากทรูมูฟ เอช พร้อมค่าบริการรับ – ส่งข้อมูล สำหรับใช้ในสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ อีกทั้งยังเพิ่มสถานีฐาน และเสาสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่การดำเนินงาน เพื่อเฝ้าระวัง ปัองกันปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

Comments

comments