Opensignal เผยแพร่รายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยพบว่าผู้ใช้งานชาวไทยยังได้รับประสบการณ์รับชมวิดีโอในระดับดี แม้คะแนนเฉลี่ยของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามรายจะลดลง

โดยท่านสามารถอ่านรายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยละเอียดได้ที่ https://www.opensignal.com/th/reports/2020/11/thailand/mobile-network-experience

สรุปผลคะแนนเด่น ๆ ในหมวดต่าง ๆ 

• DTAC คว้ารางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดติดต่อกันจากรายงานสองฉบับล่าสุด ทำลายสถิติหลังจากที่เคยเสมอคู่แข่ง TrueMove H ในรายงานครั้งก่อน โดยมีความเร็วนำหน้าเล็กน้อย เพิ่มจาก 0.7 Mbps (7.8%) เป็น 0.8 Mbps (8.6%) ซึ่งไม่ยากสำหรับคู่แข่งที่จะปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและ/หรือเพิ่มความเร็วเครือข่าย 5G พร้อมกระตุ้นยอดผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 5G ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

• TrueMove H ยังคงรักษาตำแหน่งรางวัลด้านประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด ตั้งแต่รายงานประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 นำหน้า AIS ที่รั้งอันดับสองด้วยความเร็วที่ลดลง 0.2-1.3 Mbps แต่ยังอยู่ในสัดส่วนที่น่าพอใจเนื่องด้วยคะแนนใหม่ของ TrueMove H นั้นสูงกว่า AIS ถึง 24.5%

• จากรายงานครั้งก่อน AIS ได้คะแนนนำหน้าคู่แข่งเล็กน้อยในด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงเพิ่มขึ้น 0.4-3.2 คะแนน (หรือคิดเป็น 4.3%) มากกว่าอันดับที่สองอย่าง DTAC ที่ได้ 74.1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 ทำให้ตอนนี้ AIS ครองตำแหน่งเจ้าของรางวัลด้านประสบการณ์แอปพลิเคชั่นเสียงอย่างต่อเนื่องจากรายงาน 3 ฉบับ นับตั้งแต่มีการมอบรางวัลประเภทนี้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว

• กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS และ TrueMove H ได้รับประสบการณ์วิดีโอในระดับดีมาก ในขณะที่ AIS ได้คะแนนประสบการณ์เกมระดับดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ส่วน TrueMove H และ DTAC ได้รับคะแนนในระดับปานกลางเท่านั้น ความแตกต่างด้านประสบการณ์แอปพลิเคชันเสียงของผู้ให้บริการทั้งสามรายในภูมิภาคนี้ค่อนข้างสูสีเนื่องจากผู้ใช้มีความพึงพอใจในประสบการณ์ระดับที่ยอมรับได้ซึ่งเป็นคะแนนที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดจากในทุกภูมิภาค

Comments

comments