จากรายงานของ Canalys ที่เพิ่งเปิดเผยข้อมูลตลาดล่าสุดว่า เสียวหมี่มียอดการเติบโตสูงถึง 234% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้วในไตรมาสที่ 3 ในประเทศไทย เราขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4 ของแบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นนำในประเทศไทยซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

 

ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ในตลาดสำคัญ ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียวหมี่นั้นมียอดเติบโตสูงสุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว ส่วนแบ่งทางการตลาดของเสียวหมี่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ถึง 14% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีแล้ว

 

สำหรับตลาดโลก เสียวหมี่นั้นขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 3 เนื่องจากตลาดสมาร์ทโฟนมีการขยับขึ้นในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ตามรายงานของ Canalys

Comments

comments