กรุงเทพฯ 9 พฤศจิกายน 2563 – คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.สุพจน์
เตชวรสินสกุล คณบดี เปิดโครงการ Sensor for All ปีที่ 3 ระบบตรวจวัดสภาพอากาศและมลภาวะที่คิดค้นโดยคนไทย เพื่อจัดการปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างยั่งยืน พร้อมรับมอบ NB-IoT ชิปเซ็ต จำนวน 200 ชุด จาก กลุ่มทรู โดย นายวีรศักดิ์ พงษ์ธัญญวิชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำไปผลิตอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5, PM10, อุณหภูมิ และความชื้น พร้อมทั้งคำนวณค่า AQI และระบบประมวลผลผ่านหน้าจอเซ็นเซอร์ ส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย True5G แสดงผลบน Dashboard ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการและแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะยาวได้อย่างถูกจุดตามสภาพปัญหาจริงของแต่ละชุมชน ทั้งนี้ กลุ่มทรูมอบทุนเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และอุปกรณ์ NB-IoT ชิปเซ็ต สนับสนุนโครงการ Sensor for All มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีแรก และในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือให้สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM2.5 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อจัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่กว้างมากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาระบบวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์ฝุ่นล่วงหน้า นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

Comments

comments