กรุงเทพ – 10 พฤศจิกายน 2563 สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย คุณวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นายกสมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 14 ครั้งที่ 1/2563 ขึ้น หลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งนายกกิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร และติดตามงานที่ต่อเนื่องจากคณะกรรมการบริหาร ชุดที่ 13 รวมถึงรับทราบและหารือความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมที่จะมีขึ้น ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ที่มุ่งหมายส่งเสริมพัฒนากิจการโทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ณ ห้องประชุมเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก

Comments

comments