กรุงเทพฯ 11 พฤศจิกายน 2563 –  กลุ่มทรู จับมือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค (ABAC)  พัฒนาระบบนิเวศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทยเต็มรูปแบบ ประกาศความพร้อมเป็น สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ สมบูรณ์แบบแห่งแรกในไทย”  ชู 5 แกนสำคัญขับเคลื่อนการเรียนรู้ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม  ทั้งโครงสร้างการสื่อสารดิจิทัลที่ครบครัน เครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G และWiFi  ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วมหาวิทยาลัย ทั้งสองวิทยาเขต และเป็นครั้งแรกของการสร้างสังคมไร้เงินสดครบวงจร เปิดให้ปีการศึกษานี้นักศึกษาสามารถชำระค่าหน่วยกิจการศึกษาผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท พร้อมรับทรูพอยท์สูงสุดถึง 500 พอยท์ รวมทั้งใช้ชำระทุกค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัยได้ทุกแห่ง  พร้อมเปิดมิติใหม่การศึกษาไทยสู่ SMART LEARNING ให้เรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ VLearn     ทั้งยังร่วมสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษายุคใหม่ เปิด TrueLab @ Assumption ให้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้พัฒนานวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมจัดตั้งทุนวิจัยแก่นักศึกษาและคณาจารย์  รวมทั้งจัดหาสิทธิพิเศษต่างๆจากทรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบให้ทั้งกับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

ภราดาดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษา เท่าๆกับเรื่องเทคโนโลยี  รวมถึงการพัฒนาสังคมไร้เงินสดในมหาวิทยาลัย โดยได้ร่วมมือกับกลุ่มทรู พัฒนา Smart University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในไทย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนสู่การศึกษายุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ ความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งเรื่องการติดตั้ง Wi-Fi จำนวน 1600 จุด (เริ่มใช้งาน เมษายน 2564) 5G|4G พร้อมใช้ได้แล้ววันนี้ การพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวม Learn at home แพลตฟอร์มการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลาบริหารการจัดการการเรียนการสอน คลาสเรียน หรือ คลังบทเรียน ผ่าน Vlearn การเรียนออนไลน์ Video conference ผ่าน Vroom และ การจัดสร้างTrue Lab @ Assumption University เพื่อให้เป็นพื้นที่ Co-working space พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค ใหม่ ส่งเสริมงานวิจัยตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ให้ได้ฝึกการทำงานจริง รวมถึงการเสริมทักษะนอกห้องเรียน ผ่าน action based learning & community สนับสนับด้านกีฬาและต่อยอดสู่นักกีฬามืออาชีพ E-sport และยังมีการต่อยอดสายอาชีพในวงการบันเทิง กับโครงการ Super cool true star การประกวด ดาว-เดือน ของมหาวิทยาลัย โดยใช้แพลตฟอร์มการโหวตผ่าน TrueID, True Money Wallet นำรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาระบบชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบของมหาวิทยาลัยทั้งค่าหน่วยกิตครั้งแรกกับการจ่ายค่าเทอม ด้วย True Money Wallet ผ่าน AU Spark App ทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ทั้งกับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์  หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการพาณิชย์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า  
กลุ่มทรู ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกันพัฒนามิติใหม่ๆของภาคการศึกษาไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอบคุณ ABAC ที่ให้กลุ่มทรูได้มีส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศน์ดิจิทัลภายในมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์แบบ จนถึง ณ ขณะนี้  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค (ABAC)  ได้ก้าวเป็น สมาร์ท ยูนิเวอร์ซิตี้ แห่งแรกในไทยหรือเรียกได้ว่า “TRUE 5G SMART UNIVERSITY COME TRUE @ ABAC”     ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดขึ้นได้นั้นมาจากความพร้อมของสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่น ABAC ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  รวมถึงไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาที่พร้อมก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลเต็มรูปแบบ   ซึ่งกลุ่มทรูพร้อมนำศักยภาพความเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลร่วมสร้างคุณค่าเพิ่ม ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการนำเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G พร้อมองค์ความรู้ที่กลุ่มทรูมีอยู่ร่วมสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ก้าวเป็น Smart university  ที่มีการพัฒนาการศึกษาแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนแท้จริง   โดยชู 5 ยุทธศาสตร์หลักคือ

1.โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล (Digital Infrastructure )    นอกเหนือจากสัญญาณทรูมูฟ เอช 4G ที่ครอบคลุมแล้ว ยังมีการติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G เพื่อรองรับการใช้งานที่อัจฉริยะยิ่งขึ้นในหลากหลายมิติ  และเพื่อให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ เชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา กลุ่มทรูเตรียมติดตั้ง WiFi กว่า 1,600 จุดเพื่อให้บริการทั้งวิทยาเขตสุวรรณภูมิ และวิทยาเขตหัวหมาก โดยจะเริ่มใช้ได้ต้นปี 2564  

2. สังคมไร้เงินสด หรือ Digital Society  :    โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชันนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในไทย ที่เป็นสังคมไร้เงินสดครบวงจร สามารถชำระค่าหน่วยกิตการศึกษาผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยการชำระค่าเทอมทุก 200 บาท จะได้ 1 ทรูพอยท์ สูงสุด 500 ทรูพอยท์ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในปีการศึกษานี้  รวมถึงการชำระค่าสินค้าบริการของร้านค้าต่างๆภายในมหาวิทยาลัย  และกลุ่มทรูได้ติดตั้งตู้ True vending machine ให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 5 ตู้ เพื่อรองรับการใช้ทรูพอยท์ในการแลกสินค้าต่างๆ ได้อีกด้วย

3. Smart Learning  : แพตฟอร์มออนไลน์ให้เรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน  VLearn    และ VDO Conference ผ่าน V Room

4. Leading Innovation & Student Community  : กลุ่มทรู เชื่อว่า นวัตกรรม จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วน  เราจึงจัดสร้าง ‘True Lab@ Assumption’ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ให้นักศึกษาได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมตอบโจทย์ภาคธุรกิจ  พร้อมตั้งทุนวิจัยเพื่อมอบแก่นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยอีกทั้ง  ยังยกระดับการเรียนรู้ของน้องๆนักศึกษาอีกหลายโครงการ อาทิ  การพัฒนาต่อยอดไอเดียสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงถึงภาคธุรกิจจริงจากหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True5G  ในโครงการ “True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp”      และได้สนับสนุน ต่อยอดสายอาชีพในวงการต่างๆ ในโครงการ Super Cool True Star  การประกวดดาวเดือน ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน สนับสนุนด้านกีฬาE-Sport  ร่วมยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมรูปแบบใหม่นอกห้องเรียน ปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพตัวจริง  โดยเน้นให้นักศึกษาคิดจริง ทำจริง ใน

5. Privilege  การจัดหาสิทธิพิเศษต่างๆจากทรูเพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมการใช้ชีวิตยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบให้ทั้งกับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย

Comments

comments