นครปฐม 16 พฤศจิกายน 2563 – มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณบดีจากวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Bachelor of Arts and Science in Creative Technology) ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพราะความรู้ด้านเทคโนโลยีจะตอบโจทย์อาชีพยุคดิจิทัล ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มทรู โดย นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร (ที่ 4 จากขวา) จึงได้เข้าร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ ในหัวข้อ “Career of the Future 2030” ที่สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ของมหิดล เพื่อเป็นอีกหนึ่งมิติในการสร้างอาชีพบัณฑิตยุคใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มทรู ยังได้เปิดบูธนำเสนออัจฉริยภาพของ True5G อาทิ True 5G Temi Robot – หุ่นยนต์บริการอัจฉริยะ ที่สามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหน้าจอ การส่งของ การนำทาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Education Boothcamp ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดลก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งนำเสนอ True 5G Pepper Robot – หุ่นยนต์ Humandroid ตัวแรกที่สามารถบริการข้อมูล พูดโต้ตอบคำถาม และให้ความบันเทิงได้ รวมถึง True 5G VR Glasses True 5G VR Glasses – แว่น VR และคอนเทนต์ VR ต่าง ๆ ตลอดจน True 5G Easy Pick – ตู้บริการสินค้าโดยใช้ระบบ ai ไม่ต้องใช้คน สามารถคิดและเก็บเงินจาก TrueMoney Wallet ได้ทันที ณ อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

Comments

comments