กรุงเทพฯ 25 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (ที่2จากซ้าย) อธิการบดี และ ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ซ้ายสุด) ร่วมกับ กลุ่มทรู โดย นายสหรัฐส์ คนองศิลป์ (ที่2จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค และนายธาดา เศวตศิลา (ขวาสุด) ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ลงนามความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขามัลติมีเดียและอีสปอร์ต  โดยกลุ่มทรู จะนำองค์ความรู้ในฐานะผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้องออกแบบหลักสูตรของปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจเกมแบบครบวงจรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ รู้จักเส้นทางสู่อาชีพในแวดวงอีสปอร์ต เพื่อที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถให้ตรงกับอาชีพที่ต้องการอาทิ นักวิเคราะห์และออกแบบเกม นักพัฒนาเกม นักพัฒนาสื่อดิจิทัล นักพัฒนากราฟิกและแอนิเมชั่นสำหรับเกม นักทดสอบเกม นักพากย์เกม นักกีฬาอีสปอร์ต ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักวิจารณ์เกม ผู้จัดการนักกีฬาอีสปอร์ต ผู้ประกอบการด้านเกม นักสร้างคอนเทนต์ อีกทั้งความร่วมมือในครั้งนี้ยังจะเป็นต้นแบบสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศนำไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการผลิตบุคลากร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตของไทยต่อไป

Comments

comments