เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันไอเอ็มซี ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมไอทีและประชาชนทั่วไป ได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในหลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Savvy) เพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ก้าวสู่ยุค Digital Transformation

รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันไอเอ็มซี กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ยิ่งหลังวิกฤติโควิดทำให้สังคมและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวมากขึ้น สถาบันไอเอ็มซี ในฐานะองค์กรด้านไอที ที่มีความพร้อมทั้งบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยที่ชำนาญการ ข้อมูล องค์ความรู้ที่อัพเดทอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการในทุกมิติ เล็งเห็นความสำคัญและต้องการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคคลในองค์กรและหน่วยงานในประเทศไทย ให้มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ตามแผนกลยุทธ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผนสถาปัตยกรรมไอทีแบบกระจายในลักษณะ Distributed Cloud, กลยุทธ์ด้าน Big Data, กลยุทธ์ด้าน AI และ กลยุทธ์การให้บริการลูกค้าและการทำงานของพนักงาน จึงมีหลักสูตรเสริมทักษะให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้มีการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอบรมเสริมทักษะไอที ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน

หน่วยงานที่สนใจหลักสูตร การอบรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันไอเอ็มซี สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0881927975 หรือดูตารางการอบรมได้ที่www.imcinstitute.com

Comments

comments