ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 2 ธันวาคม 2563 – มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 เพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงาน พร้อมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน ซึ่งสมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 5 คน โดยในโอกาสนี้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2020) สาขาเทคโนโลยี แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ในฐานะประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ที่ได้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมผลักดันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ด้าน เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไกล โดยทุ่มเทนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตลอดการทำงานในแวดวงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาร่วมยกระดับสร้างคุณค่าให้แก่คนในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ที่เล็งเห็นถึงแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนของโลกยุคดิจิทัล  จึงได้ผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เร็วขึ้น อีกทั้งยังให้ความสำคัญของการเตรียมพร้อมประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนผ่าน หรือ Transform สู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก

Comments

comments