กรุงเทพฯ: 8 ธันวาคม 2563 – ConceptD ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ต่อยอดการเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนต์รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมฯ เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Club / D Club)” พื้นที่พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานและประสบการณ์การทำงานรอบด้านในรูปแบบบริษัทเสมือนจริง พร้อมจัดโน้ตบุ๊กประสิทธิภาพสูง ConceptD 5 เป็นเครื่องมือพัฒนาฝีมือเพื่อก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมืออาชีพ

ดร. กมล จิราพงษ์ คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นสองสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยังมีโอกาสในการเติบโตขึ้นอีกมาก ในช่วงโควิด-19 นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของดิจิทัลคอนเทนต์ จากการรักษาระยะห่าง, การงดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นภาวะเสี่ยง ทำให้เกิดกิจกรรมสันทนาการเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เติบโตอยู่แล้ว เช่นในอุตสาหกรรมเกม ไม่ว่าจะเป็นโมบายล์ พีซี หรือคอนโซลเกมส์ ทั้งในรูปแบบของ VR, AR หรือ eSport ล้วนมีความต้องการสูงมาก และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวนักพัฒนาจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาเกมส์ให้สั้นลง นั่นหมายถึงทีมนักพัฒนาออกแบบจะต้องมีความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์คอนเทนท์ต่างๆ อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมมองเห็นถึงความต้องการและความสำคัญดังกล่าว ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Club / D Club) จึงเป็นสนามฝึกฝนฝีมือและพัฒนาศักยภาพในรูปแบบของบริษัทเสมือนจริง ให้นักศึกษาได้ทำงานจริงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งพบลูกค้า รับโจทย์ เลือกเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาชิ้นงาน และขายงาน ด้วยความพร้อมของเราที่มีนักศึกษาที่จะเป็นบุคลากรสร้างสรรค์ผลงาน สถานที่ ทีมคณาจารย์ที่พร้อมเป็นพี่เลี้ยง เรามีพันธมิตร ConceptD ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ConceptD5 ที่ติดตั้งใน D Club นี้จะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การทำงานด้วยอุปกรณ์ระดับมืออาชีพ ร่วมกับประสบการณ์การทำงานจริงก่อนที่จะออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด กล่าวว่า“ดิจิทัลคอนเทนต์” กลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนในปัจจุบันด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เสพสื่อดิจิทัลกันมากขึ้น และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ระบุว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2562 มีมูลค่า 31,080 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 และคาดว่าจะมีมูลค่าอุตสาหกรรมถึง 45,094 ล้านบาทในปี 2565 ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความต้องการสร้างงานดิจิทัลคอนเทนต์ที่มากขึ้น ทำให้เห็นความต้องการแรงงานหรือบุคลากรทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่ข้อมูลจาก DEPA ได้ระบุว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในปี 2562 ลดลง 12.04% เหลือเพียง 5,021 คน จากปี 2561 ที่มีจำนวนบุคลากรอยู่ที่ 5,708 คน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับในอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก ภาคการศึกษาจึงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม

นับเป็นครั้งแรกของแบรนด์ ConceptD ที่ได้มีโอกาสในการร่วมมือกับทางคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ConceptD เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในทุกด้าน ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นนักสร้างสรรค์ที่มีความเชี่ยวชาญขั้นสูงเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล สำหรับ ศูนย์สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล (Digital Club / D Club) เป็นความภูมิใจของ ConceptD ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มอบโอกาสในการร่วมพัฒนาศูนย์ฯ และมองเห็นถึงประสิทธิภาพของ ConceptD 5 โน้ตบุ๊กที่ตอบโจทย์งานสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ โดยวางใจให้ ConceptD 5 เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษา บุคลากรใน D Club ได้ใช้ในการพัฒนาฝีมือ สร้างสรรค์ผลงานด้วยประสิทธิภาพและเทคโนโลยีเดียวกันกับที่มืออาชีพใช้ เรามั่นใจว่า D Club จะช่วยสร้างทักษะและประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอย่างรอบด้าน ทั้ง Hard Skills, Soft Skills, Business Skill และก้าวสู่บุคลากรในวงการดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมีคุณภาพ

Comments

comments