โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา  –  นิตยสาร Business+ โดย บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแห่งปี “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” รางวัลอันทรงเกียรติและเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนนักบริหารเข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  เวทีการมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” เป็นเวทีสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบความสำเร็จ และนับเป็นอีกปีที่นิตยสาร BUSINESS+ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจัดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เวทีนี้เป็นการเชิดชูองค์กรที่โดดเด่น และให้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือมุ่งสร้างผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่มีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในหลักของธรรมาภิบาล จึงได้ร่วมมือกับนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ในการจัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020”  โดยบทบาทร่วมกันคัดเลือกผลงานจนได้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมตามกลุ่มอุตสาหกรรมและรางวัลความเป็นเลิศในนวัตกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีการจัดงานในทุกปี ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ และเวทีแห่งความภาคภูมิใจ ของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล”

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคาร SME D Bank มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย ทราบดีถึงวิกฤติโควิดที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เอสเอ็มอีไทย สามารถจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้นั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล ปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองพฤติธรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โอกาสนี้เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ทาง SME D Bank จึงให้ความร่วมมือในการจัดงาน “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” ปีที่ 4 เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศ และพร้อมสนับสนุนองค์กรที่ได้รับรางวัล ทั้งด้านการขยายธุรกิจ หรือการร่วมลงทุน ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ”

เกี่ยวกับรางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2020” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Digital SMEs in New Normal Era” เอสเอ็มสู่วิถีธุรกิจใหม่ เป็นรางวัลที่ได้คัดสรรสุดยอดบริษัทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีผลดำเนินการยอดเยี่ยมในแต่ละอุตสาหกรรม และมีการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่รวบรวมและวิเคราะห์โดยคณะบรรณาธิการ นิตยสาร BUSINESS+ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ผู้ทรงเกียรติ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รวมถึงคณะกรรมการจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Comments

comments