กรุงเทพฯ 4 มกราคม 2564 – เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศ นําโดย นายกฤษณ์ จันทโนทก (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงนามความร่วมมือกับ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้นํา บริการดิจิทัลครบวงจรในกลุ่มทรู โดย นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสนับสนุนระบบวิเคราะห์ข้อมูล   (Data Analytics) สําหรับใช้ในการศึกษาความต้องการด้านประกันชีวิตของลูกค้า  เอไอเอ  ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจ นําไปสู่การสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม และ ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เอไอเอ สามารถขยายช่องทางการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในการนำโซลูชันด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มาร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคธุรกิจประกันชีวิต พร้อมกันนี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ยังผสานความเชี่ยวชาญของทีมวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist) ในการช่วยศึกษา วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ตลอดจนคัดกรองข้อมูลให้สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค (Customer Insight) ได้อย่างแท้จริง เพื่อช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ พร้อมต่อยอดความมุ่งมั่นของเอไอเอตามคำมั่นสัญญาที่ต้องการสนับสนุนให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น – Healthier, Longer, Better Lives

Comments

comments