(5 มกราคม 2564) นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมีการขยายเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงาน กสทช. จึงเชิญผู้ประกอบการค่ายมือถือทุกค่าย และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านทุกราย เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ในขณะที่ต้องมีการทำงานที่บ้าน หรือ Work from Home (WFH)

โดย สำนักงาน กสทช. ยังเน้นย้ำแนวทางการสนับสนุนการทำงานที่บ้านของประชาชน โดยให้แต่ละบริษัทฯ เพิ่มความเร็วและความจุการใช้งานดาต้า สำหรับประชาชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา พร้อมทั้ง กำชับให้ค่ายมือถือทุกค่าย และผู้ให้บริการเน็ตบ้านทุกราย ดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการให้ใช้งานได้อย่างดี ไม่สะดุด

ในส่วนของรายละเอียดตัวแทนของแต่ละบริษัทฯ รับจะนำไปหารือกับผู้บริหารระดับสูงต่อไป ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในวันจันทร์หน้า

#StaySafeStillConnect

Comments

comments