เสียวหมี่ ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีของโลก และเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะชั้นนำ รู้สึกตระหนักในเรื่องค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ส่งผลกระทบกับคนในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องไปโรงเรียนทำกิจกรรมต่างๆ อาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและทำลายสุขภาพในระยะยาวได้ ดังนั้น เสียวหมี่ จึงได้มีโครงการเพื่อสังคม เพื่อมอบอากาศบริสุทธ์กลับคืนด้วยเครื่องฟอกอากาศรุ่น Mi Air Purifier 3H มูลค่า 5,990 บาท จำนวนทั้งสิ้น 300 เครื่อง พร้อมไส้กรองอากาศ มูลค่า 999 บาท จำนวน 300 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 2,096,700 บาท ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน

โจนาธาน คัง ผู้จัดการประจำประเทศไทย เสียวหมี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เป็นเรื่องที่ทุกคนควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแลตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันไม่ให้รุ่นแรงมากไปกว่านี้ เสียวหมี่ ในฐานะผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก เราก็พัฒนาอุปกรณ์เครื่องฟอกอากาศอัจฉริยะที่จะช่วยฟอกอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เสียวหมี่จึงอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในเรื่องนี้ โดยนำร่องโครงการมอบอากาศบริสุทธิ์ภายในโรงเรียนด้วยการมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น Mi Air Purifier 3H จำนวน 300 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปให้ในห้องกิจกรรม ห้องสมุด หรือห้องที่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องมลพิษทางอากาศ อย่างน้อยในโรงเรียนก็จะได้มีพื้นที่อากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น”

ทางด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณทางเสียวหมี่ ประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 โดยเรื่องนี้ก็เป็นวาระสำคัญของกทม.ที่ต้องแก้ไขปัญหาเป็นการเร่งด่วนเช่นกัน ปัจจุบัน กทม.ดูแลพื้นที่ทั้งหมดรวม 50เขต ซึ่งเขตที่มีค่าฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานมีกว่า 30 เขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงกว่า 200 โรงเรียน ซึ่งก็เป็นการดีที่ได้รับการสนับสนุนจากเสียวหมี่ในการเข้าไปติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในห้องสมุด หรือห้องกิจกรรมให้น้อง ๆ นักเรียน ครูอาจารย์ ในขณะเดียวกันทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครก็ได้มีการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องนี้เช่นกัน เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือมลพิษทางอากาศในอนาคต”

ทั้งนี้ทางเสียวหมี่ ได้มีการส่งมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น Mi Air Purifier 3H จำนวน 300 เครื่อง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบไปยังโรงเรียนตามที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครพิจารณาตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและตามความเหมาะสมต่อไป

Comments

comments