บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT แจ้งเวลาการให้บริการ ณ ศูนย์บริการลูกค้า NT ทุกแห่ง โดยเปิดให้บริการเวลา 08.30 – 16.30 น.(ปิดรับชำระค่าบริการเวลา 16.00 น.) ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป (ยกเว้นศูนย์บริการลูกค้า NT ภายในห้างสรรพสินค้า) และเพื่อให้ลูกค้าใช้บริการต่างๆ ได้อย่างราบรื่น สามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

สำหรับลูกค้า NT (TOT) สามารถชำระค่าบริการ และทำรายการต่าง ๆ ได้ที่

• เว็บไซต์ : www.tot.co.th/eservice

สำหรับลูกค้า NT (CAT) สามารถชำระค่าบริการ ได้ที่

• เว็บไซต์ https://epay.cattelecom.com/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center โทร.1888 ตลอด 24 ชม.

ขณะเดียวกัน NT ตระหนักถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ด้วยมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 โดยพนักงานจะสวมหน้ากากอนามัยในระหว่างปฏิบัติงานตลอดเวลา ทำความสะอาดมือขณะปฏิบัติงานด้วยเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง Social Distancing เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้อุ่นใจตลอดการให้บริการ

Comments

comments