น.ส.กุลฤดี จาดป้อม หัวหน้าส่วนงานธุรกิจสัมพันธ์ 1 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นตัวแทน ร่วมกับ กสทช. มอบการสนับสนุนระบบสื่อสารจากเทคโนโลยี 5G,4G และ AIS Free WIFI ให้แก่ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ในนาม โรงพยาบาลบุษราคัม กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่คณะแพทย์ และบุคลากร รวมถึงให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มสีเหลือง ได้ติดต่อสื่อสารในระหว่างรักษาตัว โดยโรงพยาบาลบุษราคัม ถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยได้มากถึง 5,200 เตียง

เกี่ยวกับโครงการ AIS 5G เชื่อมต่อช่วยเหลือเพื่อคนไทย

AIS ส่งต่อความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เริ่มต้นการแพร่ระบาดในปี 2563 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ 1. สนับสนุนเครือข่ายสื่อสาร 5G, 4G,Free WIFI หนุนการทำงานของภาคสาธารณสุข ประกอบด้วย โรงพยาบาลสนาม ทั่วประเทศ ล่าสุดจำนวน 80 แห่ง 20,310 เตียง พร้อมจุดฉีดวัคซีนอีก 48 จุด ใน กทม.และต่างจังหวัด รวมถึง เสริมเครือข่ายในบริเวณโรงพยาบาลทั่วประเทศ 2. สนับสนุนบริการดิจิทัล อาทิ แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ ให้แก่กลุ่ม อสม.ช่วยในการทำรายงานและคัดกรอง, หุ่นยนต์คัดกรอง ROC-Robot For Care, เทคโนโลยี 5G AI CT Scan ปอด, เทเลเมดิซีน-ระบบโทรเวชกรรม , ระบบ CLOUD Contact Center สายด่วน, ระบบ NB IoT Tracking และแพลตฟอร์มวัคซีน 3. สนับสนุนอุปกรณ์สื่อสาร-ไอที พร้อมซิมและค่าบริการ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิดของประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้อย่างดีที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564)

Comments

comments