กลุ่มทรู ภายใต้ “โครงการซีพี ร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” ยังคงเดินหน้าเร่งอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบความช่วยเหลือ โรงพยาบาลสนามทุกภูมิภาคทั่วไทย เพิ่มอีก 15 โรงพยาบาล 11 จังหวัด ทั้ง กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร สุพรรณบุรี ลำปาง มหาสารคาม ยโสธร อุดรธานี ศรีสะเกษ ขอนแก่น และประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันรวมโรงพยาบาลที่ได้ส่งมอบความช่วยเหลือไปแล้วทั้งหมด 47 แห่งใน 31 จังหวัด  ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยขยายสัญญาณเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G และติดตั้ง True Gigatex Fiber เพื่อให้สามารถใช้สัญญาณ WiFi ได้อย่างสะดวก ไม่สะดุด ตลอดจนมอบสมาร์ทโฟน  True SMART 4G Adventure (Walkie Talkie) พร้อมซิมทรูมูฟ เอชแบบเติมเงิน ให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้โทรและดาต้าฟรี นาน 1 ปี นอกจากนี้ ยังเพิ่มความผ่อนคลายด้วยบริการ “ทรูวิชั่นส์ นาว” (TrueVisions NOW) รับชม 24 ช่องดังจากทรูวิชั่นส์ได้ทันทีผ่านสมาร์ทโฟน บนแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยมอบรหัสดูฟรีให้ผู้ป่วย ได้เพลิดเพลินกับสาระ ความบันเทิง และคอนเทนต์ ในรูปแบบสตรีมมิ่ง ตลอดช่วงกักตัว รวมถึงยังมอบน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย

• โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร โดย นายแพทย์เฉลิมพล ไชยรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับมอบจาก นายอนันต์ สังข์สุวรรณ ผู้จัดการ พื้นที่มีนบุรี/คันนายาว กรุงเทพฯ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายแพทย์วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบจาก นาย ศิระ อธิศสกุล  ผู้จัดการ พื้นที่ บางใหญ่/บางกรวย  กรุงเทพฯ/ปริมณฑล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร นางสาวเมธารัตน์ เยาวะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับมอบจาก นายธรรมรัตน์ มณีอินทร์ ผู้จัดการเขตการขาย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ห่วงใยสาคร วัฒนาแฟคตอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางสาวมารยาท เหมยม นักจัดการงานทั่วไป รับมอบจาก นายธรรมรัตน์ มณีอินทร์ ผู้จัดการเขตการขาย จังหวัดสมุทรสาคร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม ห่วงใยคนสุพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบ นายปกรณ์ ปลาทอง ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดสุพรรณบุรี บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย   นางสาวธฏาพร เครือประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเกาะคา รับมอบจาก นายธกร เนตยารักษ์  ผู้จัดการเขตการขาย จังหวัดลำปาง บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลมหาสารคาม โดย   นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบจากนางสาวสุภัตรา ศรีธรรมจรรยา ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดมหาสารคาม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม จังหวัดยโสธร โดย  นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดยโสธร รับมอบจาก นายประเสริฐ จันทร์ประดับฟ้า ผู้จัดการทั่วไประดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดยโสธร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนามศูนย์สามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดย  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี และ ดร.วิบูล  เป็นสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุดรธานี รับมอบจากนางสาวอารีย์ รัตนมาลากร ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดอุดรธานี บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย  นางนิธินาถ  เลิศวุฒิกุล พยาบาลเทคนิคชำนานงาน โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับมอบจาก นางสาวนภัสนันท์ ปิติภัสสราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัด ศรีสะเกษ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดย  นายแพทย์สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล รับมอบจากนางสาวนภัสนันท์ ปิติภัสสราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัด ศรีสะเกษ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลสนาม จังหวัดขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดี ฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบจาก นางสาวประสพศิริ ประเทศรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป จังหวัดขอนแก่น บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

• โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลหัวหิน และโรงพยาบาลค่าย ธนะรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายแพทย์นิรันดร์ จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน รับมอบจาก นางสาวจีรยะเทพ อุ่ยเจริญพงศ์ ผู้จัดการเขตการขาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

กลุ่มทรู ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในหลากหลายโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเคียงคู่คนไทยและประเทศไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน

#True5Gเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน #TrueMoveH #True5G

#ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19 #ซีพีร้อยเรียงความดี

#ซีพี100ปี

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments