Mavenir บริษัทผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่าย (Network Software Provider) สร้างอนาคตของระบบเครือข่ายด้วยซอฟต์แวร์ระบบควบคุมแบบคลาวด์เนทีฟ (cloud-native) ที่สามารถนำไปใช้งานบนระบบคลาวด์ที่ไหนก็ได้ เปลี่ยนวิถีโลกของการเชื่อมต่อ ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (National Telecom Public Company Limited หรือ NT) รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการกิจการด้านโทรคมนาคม 5GCT ผู้ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเครือข่าย 5G สำหรับเมืองอัจฉริยะครบวงจร และ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทผู้นำด้านระบบเครือข่ายของโลก ในการเปิดตัวเมืองอัจฉริยะแห่งแรกที่ใช้เครือข่าย 5G ด้วยระบบการเข้าถึงคลื่นวิทยุแบบเปิด (5G Open RAN Smart City) ณ อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง

การเปิดตัวเมืองอัจฉริยะด้วยเครือข่าย 5G นี้ เกิดขึ้นจากการประสานพลังของภาครัฐและเอกชนเพื่อก่อเกิดเมืองอัจฉริยะที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ เมืองบ้านฉางมีมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมต่อเมืองที่ใหญ่ที่สุดสองเมืองของไทย ได้แก่ พัทยาและกรุงเทพฯ และยังตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา, เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด และต้นแบบเมืองอัจฉริยะ บ้านฉางสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเชิงกลยุทธ์สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยรวมทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้ บ้านฉาง เป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบในการใช้ประโยชน์จากการใช้งานเครือข่าย 5G ไม่ว่าจะเป็น การใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม, ระบบอัตโนมัติในโรงงาน, การแพทย์ทางไกล, การบิน, ระบบการขนส่งยุคใหม่ รวมไปถึงการเกษตร ทำให้เหล่าผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมต่างขนานนามว่าที่นี่คือ “เมืองชายหาดแห่งเทคโนโลยี” (Silicon Beach) ของเอเชียไปแล้ว

เทคโนโลยีที่จะถูกนำมาใช้ในเมืองอัจฉริยะบ้านฉางนั้น เลือกที่จะสร้างเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวบนเครือข่าย 5G บนแถบคลื่นความถี่ระดับ mmWave ซึ่งช่วงคลื่นความถี่นี้เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นเครือข่ายให้กับ IoT ที่มีอุปกรณ์ต่างๆ จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เซนเซอร์, โดรน หรือเสาไฟอัจฉริยะ รวมถึงการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงไปยังส่วนกลางแบบเรียลไทม์ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการดูแลบริหารเมืองให้เรียบร้อยปลอดภัย

Mavenir เป็นผู้ให้บริการโซลูชันเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวบนสถาปัตยกรรมแบบเปิดบนคลาวด์ (cloud-native) ซึ่งช่วยให้บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน TOT1 พัฒนาไปสู่การให้บริการ 5G แพลตฟอร์มได้ตามเป้าหมาย บนแพลตฟอร์มแบบอิงซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถเปลี่ยนเครือข่ายส่วนตัวของการสื่อสารเคลื่อนที่ไปสู่สภาพแวดล้อมเสมือนจริงได้โดยสมบูรณ์ โดยที่อุปกรณ์ แอปพลิเคชันและบริการต่างๆ ทำงานบนเครือข่ายแบบอัตโนมัติโดยอาศัยสถาปัตยกรรมแบบเปิด, คอนเทนเนอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบเชื่อมสัญญาณวิทยุระบบเปิด (5G Open RAN) แบบครบวงจรของ Mavenir เลือกใช้ช่วงคลื่นความถี่วิทยุระดับ mmWave และเสริมแกนกลางระบบสื่อสารของเทคโนโลยี 5G ด้วยมาตรฐานเทคโนโลยี Open API ซึ่งทำงานผสานกับโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟที่รองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันระบบจัดการเครือข่ายส่วนตัวบนระบบเดิม นำมาซึ่งแนวคิดของความเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ อาทิ การจราจร ความปลอดภัยสาธารณะ ป้ายดิจิทัล และสภาพแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อน เป็นต้น

และด้วยการที่มี TOT เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งหมด และมี Mavenir เข้ามาเป็นพันธมิตรสำคัญทางด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งอุปกรณ์สวิตซ์และแอพพลิเคชั่นบนสุดยอดเทคโนโลยีของ Cisco ทำสามารถเพิ่มคำว่า “อัจฉริยะ” ให้กับการนำเอาเทคโนโลยียุคใหม่อย่าง 5G ในวันนี้ได้ทันที

คุณอนิรุท บาซู (Aniruddho Basu) ผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจใหม่ จาก Mavenir กล่าวว่า “เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 5G นี้ ซึ่งจะได้เห็นเมืองทั้งเมืองเชื่อมต่อกับการใช้งานด้วยซีรีส์ของแอปพลิเคชั่นบนเครือข่าย 5G ที่ทำงานคู่ขนานกันไป ซึ่งการเชื่อมต่อถือเป็นหัวใจสำคัญของการใช้งานนี้ – ด้วยการเชื่อมต่อผู้คน, ชุมชน, บริการต่างจากทางภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านทางบริการข้อมูลของรัฐบาลท้องถิ่นผสานกับข้อมูลใหม่ที่ได้มาจาก Internet of Things (IOT) ผ่านอุปกรณ์มากมาย เช่น เซ็นเซอร์, โดรน และข้อมูลที่รวบรวมจากภายนอก เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับการบริหารจัดการเมืองที่เหมาะสมและรู้ถึงความต้องการของพลเมือง”

คุณแชนนอน ชาริณี กัลยาณมิตร (Shannon Kalayanamitr) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ 5GCT ให้ความเห็นกับการประกาศความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ที่ 5GTC เราขับเคลื่อนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีความเร็วสูงอย่าง 5G ความร่วมมือกับ Mavenir ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานช่วยให้เราสามารถส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบเครือข่ายส่วนตัวบนเทคโนโลยี 5G ที่มีทั้งความแข็งแกร่ง น่าเชื่อถือ และปลอดภัยให้กับองค์กรภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงการนำไปใช้กับเมืองอัจฉริยะ หรือจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม 4.0 – ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมอัตโนมัติและการแพทย์สมัยใหม่”

คุณทวีวัฒน์ จันทรเสโน (Taweewat Chantaraseno) กรรมการผู้จัดการ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดไชน่า บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะด้วยเครือข่าย 5G แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับ Mavenir และ Cisco Connected Communities Infrastructure (CCI) คณะผู้บริหารของเมืองที่เป็น Smart City สามารถสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่ปลอดภัยเพียงเครือข่ายเดียว เพื่อใช้ในการรองรับความต้องการทั้งหมดที่ง่ายต่อการปรับใช้และจัดการตั้งแต่การมองเห็นจากต้นทางถึงปลายทางตั้งแต่ตู้อัจฉริยะ และ Wi-Fi กลางแจ้ง ไปจนถึงระบบไฟถนนอัจฉริยะ, ที่จอดรถ, การจัดการขยะ และอื่นๆ โครงสร้างพื้นฐานของเมืองอัจฉริยะช่วยทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นได้โดยการมีโครงสร้างเครือข่ายที่ดีเพื่อความสุขของผู้อยู่อาศัยในเมืองที่ดีขึ้น”

Comments

comments