3BB ปรับเปลี่ยนยูนิฟอร์มชุดช่างใหม่ ดีไซน์เท่ เรียบง่ายและคล่องตัวพร้อมที่จะเข้าไปให้บริการที่บ้านลูกค้า โดยยูนิฟอร์มใหม่มีสโลแกน “Your Digital Companion” สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานและความตั้งใจของ 3BB ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจในโลกดิจิทัล (Digital Companion) ผนวกต่อยอด Customer Experience ยึดมั่นในบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และฟังก์ชันนัดและติดตามช่างผ่านแอปฯ 3BB Member ที่ทันสมัยเร็วๆนี้

นอกจากแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ให้ความคุ้มค่าแล้วนั้น การบริการหลังการขายก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเลือกใช้บริการ โดยพื้นฐานทีมช่างติดตั้งและซ่อมเหตุเสียของ 3BB ทุกคน มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด นอกจากได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นก่อนปฏิบัติจริงแล้ว ยังมีการฝึกอบรมในด้านลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ การปรับทิศทางเป็น Digital Companion จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใหม่ในบริษัท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนบริษัทในการเติมเต็มความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและร่วมสมัย โดยได้มีการพัฒนาระบบจัดการกองช่าง และเบิกอุปกรณ์การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนลูกค้าได้มีการเพิ่มฟังก์ชันติดตามงานติดตั้งอินเทอร์เน็ต และแจ้งเหตุขัดข้อง โดยลูกค้าสามารถทราบตำแหน่งช่างของ 3BB ก่อนจะเข้ามาให้บริการถึงที่บ้าน และยังสามารถให้คะแนนความพึงพอใจเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการครั้งต่อไป ทั้งนี้จะส่งเสริมให้ลูกค้ามั่นใจในการบริการของ 3BB มากยิ่งขึ้น

ส่วนในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 3BB ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรการการดูแลสุขอนามัยอย่างเข้มงวดของทีมช่างซึ่งจะต้องเดินทางไปติดตั้งหรือแก้ไขเหตุเสียที่บ้านลูกค้า โดยก่อนออกปฏิบัติงานทุกเช้า ช่างทุกคนจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังติดตั้งเสร็จ ระมัดระวังไม่หยิบจับอุปกรณ์ของลูกค้าตลอดการทำงาน รวมทั้งทำความสะอาดมือทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

ทางบริษัทจึงขอให้มั่นใจว่า 3BB พร้อมส่งมอบประสบการณ์เน็ตบ้านที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ให้ลูกค้าคนสำคัญของเรา และพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Comments

comments