3BB เดินหน้าติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ โดยล่าสุดติดตั้งวงจรอินเทอร์เน็ต Bandwidth (แบนด์วิธ) รวม 3,000 Mbps พร้อมติดตั้งระบบ LAN ภายในห้องปฏิบัติการแก่โรงพยาบาลสนาม พิทักษ์ราชัน (รพ.สนามพลังแผ่นดิน แห่งที่ 2) รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลในช่วงวิกฤตโควิด-19

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi ครอบคลุมพื้นที่โรงพยาบาลสนามขนาด 800 เตียง ทั่วถึงทั้ง 4 สถานี เพื่อให้บริการด้านการสื่อสารแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 และอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา 3BB ได้ให้การสนับสนุนวงจรอินเทอร์เน็ตและบริจาคสิ่งของ เช่น น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานต่างๆในหลายจังหวัดทั่วประเทศเพื่อร่วมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยทุกคนให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

Comments

comments