ทั้งนี้คุณพิรุณ จินดาประเสริฐ  Vice President  บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB กล่าวว่า “บริษัทฯ ยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยในครั้งนี้เป็นการมอบอินเทอร์เน็ต จำนวน 32 ชุด ให้กับคณะแพทย์ชนบท และทีมงาน ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ประจำจุดคัดกรอง

และการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล” โดยมีนายแพทย์สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เป็นผู้รับมอบ

ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ CCRT มีความสำคัญในการช่วยควบคุมสถานการณ์การระบาดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) หากพบการติดเชื้อจะทำการคัดแยก เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอน ลดการแพร่กระจาย เป็นวงกว้าง ในแต่ละชุมชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณ 3BB ที่ได้ช่วยสนับสนุนอินเทอร์เน็ตสำหรับภารกิจ ในครั้งนี้”

Comments

comments