ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศปิดสถานที่ต่างๆในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อยกระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  3BB ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในราชกิจจานุเบกษา อย่างเคร่งครัดโดยปิดให้บริการ 3BB Shop ทุกสาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เป็นการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ลูกค้ายังสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 3BB พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านใช้บริการที่ 3BB Shop นอกห้างที่มีกว่า 160 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งทางบริษัทยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้น โดยพนักงานทุกคนที่ให้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน มีการติดตั้งแผงกั้นลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ (Wall Shield) ในช็อปทุกแห่ง จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการและจัดที่นั่งรอรับบริการที่มีระยะห่างกว่า 1 เมตร เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ารับบริการ เตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและจุดสัมผัสสาธารณะภายในช็อปตามตารางที่กำหนด สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเรื่องสุขอนามัยตลอดระยะเวลาที่มาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญสูงสุดในสถานการณ์ขณะนี้ ส่วนสาขาในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมูนิตี้มอลล์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

อย่างไรก็ตาม 3BB ขอสนับสนุนให้ทุกคนพร้อมปรับตัวเข้ากับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน แทนการออกนอกพื้นที่พักอาศัย โดยการทำรายการบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นหลัก โดยลูกค้า 3BB สามารถทำธุรกรรมที่ต้องการด้วยตนเองได้ง่ายๆและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบสถานะการติดตั้ง การตรวจสอบค่าใช้บริการ การชำระค่าบริการ การอัพเดตโปรโมชั่นใหม่ การรับสิทธิพิเศษจากร้านค้า แจ้งเหตุขัดข้อง ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ได้แก่ แอปฯ 3BB Member, เว็บไซต์ member.3bb.co.th, และ LINE OA: @3BB.promotion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1530

Comments

comments