บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Energy Awards 2021 (TEA) ทั้งหมด 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบุคลากรด้านพลังงานและรางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน

แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เดลต้ายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงโครงการปรับปรุงระบบอากาศอัดที่ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลบุคลากรด้านพลังงาน ประเภททีมงานด้านพลังงาน-โรงงานควบคุม:

• ผลการดำเนินงานอันโดดเด่นของแผนกการจัดการพลังงานภายในโครงสร้างองค์กรของเดลต้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานของบริษัทโดยการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก สนับสนุนและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ

• คณะกรรมการจัดการพลังงานของเดลต้าพร้อมด้วยการสนับสนุนจากทุกแผนกให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายการจัดการพลังงานของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วย การบันทึก การควบคุม การรวบรวมและการตรวจสอบ การแก้ไข และการจัดหาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานอย่างต่อเนื่อง

• จัดกิจกรรมสัปดาห์พลังงานที่จัดขึ้นทั่วทั้งบริษัทเดลต้าเพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกเรื่องการประหยัดพลังงานให้กับพนักงานทุกคน

• จัดสรรงบประมาณการฝึกอบรมประจำปีด้านการจัดการพลังงานของเดลต้ากว่า 400,000 บาท

 

รางวัลผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน ประเภทภาคเอกชน:

• เดลต้าได้รับการรับเชิญจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้กระทรวงพลังงานให้เป็นวิทยากรและผู้บรรยายในงานสัมมนาและงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

• ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของไทย อาทิ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม

• จัดงานเปิดบ้านเดลต้า (Delta Open House) เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการพลังงานแก่นิสิตนักศึกษาและบริษัทต่างๆ

• จัดนิทรรศการโซลูชันการจัดการพลังงานอุตสาหกรรมของเดลต้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าในประเทศไทย

นับเป็นปีที่หกแล้วที่เดลต้าได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านความยั่งยืนจากกระทรวงพลังงานเพื่อเชิดชูเกียรติโรงงาน อาคาร และบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ผ่านมาเดลต้าได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ในปีพ.ศ. 2556, 2560, 2561, 2562 และ 2563 ตามลำดับ

ในฐานะพลเมืององค์กรระดับโลก เดลต้าใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และโซลูชันสีเขียวของบริษัทเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ประหยัดพลังงานและยั่งยืนในประเทศไทย ความมุ่งมั่นของเดลต้าในการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบคำมั่นสัญญาขององค์กรที่ว่า Smarter. Greener. Together.

 

Comments

comments