Opensignal ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ระบบมือถือและกำหนดมาตรฐานระดับโลกประกาศรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลก ประจำปี 2564 พบว่าในหลายตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพัฒนาการครั้งใหญ่ด้านประสบการณ์การใช้งานวิดีโอด้วย 5G โดยผู้ใช้ AIS (ประเทศไทย) ได้รับประสบการณ์วิดีโอ 5Gดีขึ้นอย่างมากด้วยคะแนน 36.6% เมื่อเทียบการสตรีมมิ่งวิดีโอบนสมาร์ทโฟน 5G กับ 4G ตามด้วยสองผู้ให้บริการจากฟิลิปปินส์ Globe (32.8%) และ Smart (23.4%) โดยผู้ใช้ของผู้ให้บริการทั้งสามเครือข่ายได้รับความเพลิดเพลินในประสบการณ์วิดีโออันยอดเยี่ยมในแบบ 5G ไม่ใช่แบบ 4G นอกจากนี้ยังได้เห็นการบูสต์ความเร็ว 5G ที่เพิ่มมากขึ้นกว่า 10% จากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 24 รายในด้านประสบการณ์วิดีโอของผู้ใช้เช่นเดียวกัน

FarEasTone เป็นผู้ชนะระดับโลกรายเดียวด้านความเร็วในการดาวน์โหลด 5G

ด้วยความเร็วในการดาวน์โหลด 5G เฉลี่ย 447.8 Mbps ผู้ใช้ FarEasTone ในไต้หวันจึงเพลิดเพลินไปกับการดาวน์โหลด 5G ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ผู้ให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความโดดเด่นในหมวดหมู่นี้ โดย 4 จาก 6 อันดับเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในเอเชียตะวันออก นับรวม FarEasTone ส่วน SK Telecom จากเกาหลีใต้ที่มีความเร็วในการดาวน์โหลด 5G อยู่ที่ 417.6 Mbps จัดว่าเป็นความเร็วสูงสุดอันดับที่สองโดยตามมาด้วย Chunghwa จากไต้หวันด้วยความเร็วที่ 391.3 Mbps

Chunghwa, FarEasTone และ T-Mobile (เนเธอร์แลนด์) ให้ประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G ที่ดีที่สุดในโลก

รางวัลประสบการณ์วิดีโอแบบ 5G จาก Opensignal วัดจากคุณภาพวิดีโอที่สตรีมในโทรศัพท์มือถือจากประสบการณ์จริงของการสตรีมวิดีโอทั่วโลก Chunghwa, FarEasTone และ T-Mobile (เนเธอร์แลนด์) เป็นผู้ชนะร่วมกันในด้านประสบการณ์ความเร็วของวิดีโอ 5G ด้วยคะแนน 85, 84.8 และ 84.4 คะแนนตามลำดับ โดยระดับคะแนนของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสามนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม (75 คะแนนขึ้นไป)

มีผู้ให้บริการถึง 7 ราย เป็นผู้นำในด้านประสบการณ์เกม 5G

ผู้ให้บริการเครือข่ายของเกาหลีใต้ทั้งหมด เช่น KT, SK Telecom และ LG U+ ต่างเป็นผู้ชนะร่วมกันในด้านประสบการณ์เกม 5G เช่นเดียวกับ T-Mobile และ KPN ของเนเธอร์แลนด์ Singtel ของสิงคโปร์และ Vodafone จากไอร์แลนด์ ที่มีคะแนนเสมอกันในทางสถิติ

เรื่องเด่นของผู้ให้บริการในประเทศไทย

AIS เป็นผู้นำระดับโลกใน 4 จากทั้ง 5 หมวดหมู่ ไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5Gประสบการณ์เกม 5G และประสบการณ์วิดีโอ 5G ยกเว้นหมวดความพร้อมใช้งาน 5G เท่านั้นที่ตกจาก 20 อันดับแรก

 

อย่างไรก็ตาม AIS ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ นั่นก็คือการเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายที่อยู่ 30 อันดับแรกจากการวัดผลระดับโลกจาก 5G ใน 4 ด้าน คือเปอร์เซ็นต์ในการพัฒนาความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด ประสบการณ์เกมและประสบการณ์วิดีโอที่ผู้ใช้ของ Opensignal สังเกตได้จากเครือข่ายของผู้ให้บริการ 5G เปรียบเทียบกับเครือข่าย 4G นอกเหนือจากนี้ ผู้ใช้ของ Opensignal ที่ใช้เครือข่าย AIS ยังได้เห็นพัฒนาการระดับโลกคือคะแนนที่สูงถึง 1775.2% เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วในการดาวน์โหลดโดยเฉลี่ยระหว่าง 5G และ 4G นอกจากนี้ AIS ยังก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำในด้านประสบการณ์วิดีโอ 5G ระดับโลกอีกด้วย

 

ขณะที่ TrueMove H นั้นเป็นผู้นำระดับโลกใน 2 หมวดหมู่ ได้แก่ ความพร้อมในการใช้งาน 5G คือสัดส่วนของเวลาที่ผู้ใช้Opensignal ที่ใช้เครือข่าย 5G สามารถเชื่อมต่อกับ 5G ได้ รวมทั้งประสบการณ์เกม 5G นอกจากนี้ TrueMove H ยังเข้าใกล้ความสำเร็จระดับโลกด้าน 5G ของ AIS ด้วยการเป็น 30 อันดับแรกของโลกในทุกหมวดยกเว้นประสบการณ์ในการดาวน์โหลด 5G  ผู้ใช้ Opensignal ที่ใช้บริการของ TrueMove H ได้รับประสบการณ์เกมที่มีการปรับปรุงสูงสุดเป็นอันดับสาม นั่นคือ 37.1% เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อระหว่าง 5G และ 4G

กระบวนการวัดค่า

รายงานผลรางวัลประสบการณ์เครือข่ายมือถือ 5G ระดับโลกจาก Opensignal ประจำปี 2564 นั้นแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์จากประสบการณ์ของผู้ใช้ Opensignal เมื่อมีการเชื่อมต่อ 5G บนเครือข่ายผู้ให้บริการระดับโลกในทั้ง 5 หมวดหมู่ต่อไปนี้ ความพร้อมใช้งาน 5G ความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ความเร็วในการอัปโหลด 5G ประสบการณ์เกม 5Gและประสบการณ์วิดีโอ 5G โดยในแต่ละหมวดหมู่นั้น Opensignal ได้จัดอันดับผู้ให้บริการเครือข่าย 20 อันดับแรกไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมทั้งผู้ให้บริการที่ได้คะแนนใน 20 อันดับแรก ตามความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Opensignal ยังใช้ความเชื่อมั่นเข้ามาช่วยกำหนดผู้ชนะหรือผู้ชนะร่วมระดับโลกนี้อีกด้วย (ในกรณีที่มีคะแนนเสมอกันในทางสถิติ)

ส่วนที่สอง คือ ผลระดับโลกจาก 5G  จะประเมินจากเปอร์เซ็นต์ในการปรับปรุงหรือยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ในขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ 5G เทียบกับเทคโนโลยีรุ่นเก่า 4G ในส่วนของผลระดับโลกจาก 5G นั้น Opensignal ได้ยกย่องผู้ให้บริการ 30 อันดับแรกจากทั่วโลกที่มีพัฒนาการประสบการณ์เครือข่ายมือถือใน 4 ประการ ได้แก่ ความเร็วในการดาวน์โหลด ความเร็วในการอัปโหลด การสตรีมวิดีโอบนมือถือ และเกมออนไลน์แบบมัลติเพล์เยอร์

ข้อมูลที่ใช้ในรายงานฉบับนี้เก็บรวบรวมตั้งแต่ 1 มกราคม – 29 มิถุนายน 2564

 

Comments

comments