จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดของประเทศไทยที่เกิดจากพายุโซนร้อน‘เตี้ยนหมู่’ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก ทรูมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมเพื่อให้การสื่อสารในช่วงที่น้ำท่วมหนักเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด

ทรูได้ส่งทีมวิศวกรเน็ตเวิร์คลงไปในทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัย  เพื่อเข้าประจำดูแลสถานีชุมสาย 24 ชั่วโมง พร้อมเสริมกำลังระบบไฟฟ้า และส่งน้ำมันสำรองไปยังสถานีฐานในพื้นที่น้ำท่วม โดยเฉพาะสำหรับทุก site ที่สำคัญเช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โรงเรียน ศูนย์พักคอย  รวมทั้งจัดทีมดำเนินการป้องกัน ทั้งเตรียมถุงทราย เรียงป้องกันน้ำเข้า และเตรียมปั๊มน้ำออกจากชุมสายใหญ่ ระดับจังหวัด และระดับภาค เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมทั้งส่งรถโมบายล์ชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) ไปประจำในพื้นที่ที่สถานีฐานล่มและไฟฟ้าดับ เพื่อให้ประชาชนยังสามารถใช้บริการ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งยังได้จัดตั้งวอร์รูม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม อย่างใกล้ชิดและสั่งการเสริมกำลังสนับสนุนได้ทันที ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ก.ย. ที่ผ่านมา

 

นอกจากนี้ยังร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าด้วยการขยายเวลาชำระค่าบริการ และระงับการตัดสัญญาณสำหรับลูกค้าที่ใข้บริการรายเดือนของกลุ่มทรู ทั้งทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ อีกทั้งทีมงานทรูได้ลงพื้นที่มอบความข่วยเหลือ น้ำดื่มทรู ให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกด้วย

ทรูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่ประสบภัย ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

#TrueTogether

Comments

comments