สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่น ยังค่อนข้างวิกฤต ประชาชนได้รับความเดือนร้อนเป็นจำนวนมาก ทรูมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงระดมทีมภาค และทีมวิศวกรเน็ตเวิร์คในจังหวัด เป็นตัวแทนส่งมอบถุงยังชีพ อาหารกล่อง น้ำดื่ม ไฟฉาย และของใช้จำเป็น ตลอดจนซิมเน็ตไม่อั้น 10 Mbps ให้ใช้งานได้ฟรี 30 วัน แก่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เทศบาลตำบล ชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งนำไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมอบซิมให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการฯ เพื่อใช้ติดต่อประสานงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้การสื่อสารในช่วงที่น้ำท่วมหนักเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด ทีมงานเน็ตเวิร์ค จังหวัดขอนแก่น ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเสาสัญญาณที่ถูกน้ำท่วม ให้ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการ ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่อง

ทรูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนในพื้นที่ประสบภัย ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย

#TrueTogether

Comments

comments