ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างต่อเนื่อง กลุ่มทรู โดย นายศิริพจน์ คุณากรพันธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร และนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมส่งมอบกำลังใจให้ทีมงานทรูภาคเหนือตอนบน โดยได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสำนักงานทรู และทรูช้อป เซ็นทรัล เฟสติวัล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน สิ่งที่ต้องการให้บริษัทสนับสนุนเพิ่มเติม พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช กล่าวให้กำลังใจเพื่อนพนักงานทรูว่า “ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เช่นนี้ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจร่วมกันส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีแก่ลูกค้ามาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และครอบครัวด้วย ผมขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และสำหรับในด้านการทำงานนั้น ด้วยบริษัทของเราเป็น Tech Company การใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาช่วยวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ให้ตรงใจลูกค้า เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน 4 ข้อ ได้แก่ N – Network ต้องดี C – Channel ช่องทางดี สู้คู่แข่งได้ A – After Sales Services บริการดี ตรงใจลูกค้า และ F – Fulfilment เติมเต็มความต้องการด้วย ทรูพอยท์ ที่จะนำมาเสริมจุดแข็ง เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ทั้งกับบริษัทและลูกค้า”

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโครงข่ายทั้งโมบายล์ และบรอดแบนด์ บริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ริม บ้านป่าไผ่ อำเภอสันทราย เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่สะดุด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

#True5Gเคียงคู่สู้โควิด #TrueTogether

#คุณค่าของการมีกันและกัน #TrueMoveH #True5G

Comments

comments