บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) (BIS) ผู้นำธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สัตว์ เตรียมตัวไอพโอ ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ เพื่อลงทุนพัฒนาวัคซีนสำหรับปศุสัตว์ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ชูจุดแข็งเชี่ยวชาญด้านยา วัคซีนสัตว์ครบวงจรฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ธุรกิจเติบโตตามอุตสาหกรรมอาหารและส่งออกเนื้อสัตว์ พร้อมขยายตลาดปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง ทั้งในไทยและอาเซียน

นายวันชัย ศรีหิรัญรัศมี  ประธานกรรมการ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS กล่าวว่า กลุ่มบริษัทไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ เป็นบริษัทยาและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงของคนไทย ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ระดับนานาชาติจำนวนมากอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายยา วัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์กว่า 446 รายการ จากแบรนด์ชั้นนำของโลก และมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองหลากหลายแบรนด์ โดยบริษัทฯ มีฐานลูกค้าขนาดใหญ่จำนวนมากในอุตสาหกรรอาหารของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกอาหารสูงติดอันดับโลก เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในครัวของโลก โดยกระทรวงอุตสาหกรรมคาดว่ามูลค่าการส่งออกอาหารจะสูงกว่า 1,000,000 ล้านบาทในปี 2564 และมีปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกมากกว่า 21 ล้านตันต่อปี

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์มีเป้าหมายที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่ง ในผู้นำในอุตสาหกรรมไบโอเท็ค ซึ่งเป็นหนึ่ง ในอุตสาหกรรม New S Curve ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวัคซีนสัตว์ จำหน่ายวัคซีนและเวชภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานชีวอนามัยที่สูงและเข้มงวดยิ่งขึ้น ในสภาวะที่โลกเผชิญกับโรคระบาดทั้งในสัตว์และในคน ธุรกิจจำหน่ายยา วัคซีนและเวชภัณฑ์ของ บริษัทฯ จึงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารมากขึ้นตามลำดับ”  

ายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS เปิดเผยว่า “ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์เป็นบริษัทที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสัตวแพทย์ที่มีทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ และมีความสามารถทางการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทย่อย 5 บริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าขนาดกลางและใหญ่ในแต่ละตลาดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจุบัน ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จัดเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศไทยในด้านเวชภัณฑ์สัตว์ อาหารเสริมและวัตถุดิบซึ่งครอบคลุมในการจัดจำหน่ายทั้งตลาดปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง จากผู้ผลิตระดับโลก นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำกว่า 13 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป จีน เกาหลีใต้  อีกทั้งบริษัทฯ เป็นเจ้าของแบรนด์เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์หลากหลายแบรนด์ โดยมีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองที่ได้มาตรฐานสากลทั้งนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ครบวงจร คือ 1.ผลิตภัณฑ์รักษาและป้องกันโรคสำหรับสัตว์ (Animal Health Product) 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินสำหรับสัตว์ (Nutrition Product) 3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยโรคสำหรับสัตว์ (Diagnostic Product) 4. ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับสัตว์ (Complete Feed Product) 5. ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ (Ingredient Product) และ 6. ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Other Product)

กลุ่ม “ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์รายได้รวมในงวดปี 2561 ถึง 2563เท่ากับ 1,525.99 ล้านบาท 1,884.27 ล้านบาท และ 1,783.71 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่รายได้รวมงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายนสำหรับปี 2563และ 2564 เท่ากับ 1,288.36 ล้านบาท และ 1,418.31 ล้านบาท และกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงวดปี 2561 ถึง 2563 เท่ากับ 29.78 ล้านบาท 61.35 ล้านบาท และ 54.45 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 1.95 ร้อยละ 3.26และร้อยละ 3.05 ของรายได้รวม ในขณะที่กำไรสุทธิในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือนกันยายนสำหรับปี 2563 และ 2564 เท่ากับ 35.21 ล้านบาทและ 52.76ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 2.73 ร้อยละ 3.72ตามลำดับ โดยเติบโตสวนทางสภาวะเศรษฐกิจ ด้วยประสบการณ์กว่า 18  ปีในการบริหารธุรกิจ ได้สั่งสมความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจจำนวนมากทั้งบริษัทระดับนานาชาติและบริษัทไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรธุรกิจระดับสูง อดีตผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ และนักวิชาการด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ BIS จึงเป็นบริษัทฯ ที่มีการบริหารแบบมืออาชีพ มีความคล่องตัวสูง และมีธรรมาภิบาลที่ดี  

“บริษัทฯ มีแผนที่จะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสุกรร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งโครงการนี้มีความสำคัญหลายด้านคือ สามารถลดการพึ่งพาการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูง อีกทั้ง โครงการดังกล่าวยังเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมไบโอเท็คของไทยอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ วางแผนจะลงทุนขยายกำลังการผลิตวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสัตว์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร ที่คาดว่าจะฟื้นตัวตามสภาวะเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย หลังจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส เริ่มคลี่คลาย”

ทั้งนี้ กลุ่มไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ได้ให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ร่วมกับ สถาบันวิจัยชั้นนำของไทย โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการร่วมพัฒนาชุดตรวจโรค ASF หรือโรคไข้หวัดแอฟริกันในสุกรออกสู่ตลาด ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งในสถานการณ์โควิด 19 บริษัทฯ ได้พัฒนาชุดตรวจ ระบบ Real Time PCR สำหรับใช้ในสัตว์และใช้ในคน ซึ่งเป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่อบสนองความต้องการตลาดและขยายธุรกิจให้ครบวงจรยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS มีทุนจดทะเบียน 157 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 110 ล้านบาท โดยมีแผนจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 94 ล้านหุ้น (พาร์ 0.50 บาท) ให้นักลงทุนทั่วไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และเตรียมก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านไบโอเท็คประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS

 บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIS มีทุนจดทะเบียน 157 ล้านบาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 เป็นผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพกลุ่มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร กลุ่มไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มีคุณค่า ด้วยสินค้า บริการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกี่ยวกับสัตว์
ในภูมิภาคอาเซียน  

Comments

comments