เมื่อสถานการณ์โควิด-19 กำลังดีขึ้น แต่ช่องว่างทางดิจิทัลยังคงอยู่ อีกทั้งจากที่พวกเราต้องยอมล็อกดาวน์ ปิดเมือง แลกกับการหยุดยั้งการระบาด ทำให้เราเห็นช่องว่างดิจิทัลในสังคมไทยที่เป็นปัญหามานาน และยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการตัวเล็กที่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ดิจิทัลเพื่อค้าขายออนไลน์ได้

ดีแทคมองวิกฤตดังกล่าวเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สำหรับทุกคน เราต้องสนับสนุนการเข้าถึงดิจิทัล ลดช่องว่างความไม่เท่าเทียม เพื่อสร้างโอกาสสู่การเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันของทุกฝ่าย ดังนั้น ดีแทคจึงนำ “ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม” มาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มต่างๆ และชูภารกิจหลัก คือ  สัญญาณเน็ตเพื่อทุกคน  (Good For All Connectivity) และ การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม (Affordable and Accessible Services) พร้อมกับดีแทคยังเติมเต็มภารกิจที่สำคัญยิ่งคือ “การเพิ่มทักษะดิจิทัล (Digital Upskilling)”

โดยดีแทคได้นำโครงการ ดีแทค เน็ตทำกิน” (dtac Net For Living) ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างทักษะการทำธุรกิจดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการสนับสนุนครั้งสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบด้านยอดขายอย่างรุนแรงจากวิกฤตโควิด-19 ก้าวสู่การทำตลาดดิจิทัล และหลังจากอบรมและดูแลอย่างต่อเนื่องของทีมดีแทคเน็ตทำกิน เราพบว่าผู้ประกอบการที่เข้าอบรมมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 51%

คลิกชมคลิป #ดีทั่วดีถึงเพื่อชีวิตเท่าเทียม เติมรายได้เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจผ่านพ้นโควิด-19 ไปด้วยกัน

Comments

comments