ดีแทค ไตรเน็ตชำระค่าคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 4 จำนวนเงิน 4,072,848,000 บาท และ ชำระเงินค่าคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 3,346,692,500 บาท จากการประมูลและได้รับการจัดสรรคลื่นจาก กสทช. ดีแทคเดินหน้าไม่หยุดพัฒนาโครงข่ายเพื่อลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ใช้งานดียิ่งขึ้น ดีแทคพร้อมให้บริการครบทุกคลื่นความถี่ทั้ง ที่ครอบคลุมทั้งคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง เพื่อให้บริการวอยซ์และดาต้าขยายความครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ประมูลชนะในราคา 38,064 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขนาด 2×5 MHz จำนวน 1 ชุด ช่วงคลื่นความถี่  890-895/ 935-940 MHz  โดยได้แบ่งการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ออกเป็น 10 งวด ล่าสุด ดีแทคได้ชำระงวดที่ 4 จำนวนเงิน 4,072,848,000 บาท  และจะชำระงวดที่เหลือทั้งหมดในปีถัดไปตามลำดับ โดยจะมีสิทธิ์ในการนำคลื่น 900 MHz มาให้บริการตลอด 15 ปี หรือจนถึง พ.ศ.2576

สำหรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ประมูลชนะในราคา 12,511 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นั้นมีจำนวน 1 ชุด รวม 2 x 5 MHz ในช่วงคลื่นความถี่ 1745 – 1750 MHz คู่กับ 1840 – 1845 MHz และมีอายุการใช้งาน 15 ปี  หรือจนถึงปี พ.ศ. 2576 โดยได้ชำระงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน3,346,692,500 บาท แก่ กสทช. เรียบร้อย

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีขึ้นจากการไม่หยุดพัฒนาโครงข่าย ดีแทคพร้อมให้บริการในคลื่นความถี่ที่ครอบคลุมทั้งคลื่นความถี่ต่ำ-กลาง-สูง เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพบริการ และประสบการณ์ความเร็วสูง เราให้บริการครอบคลุมทุกย่านความถี่บนคลื่นทั้งหมดจำนวน 330 MHz โดยแบ่งเป็น คลื่น 700 MHz จำนวน 20 MHz คลื่น 900 MHz จำนวน 10 MHz, คลื่น 1800 MHz จำนวน 10 MHz, คลื่น 2100 MHz จำนวน 30 MHz และคลื่น 2300 MHz จำนวน 60 MHz ของ NT ที่ดีแทคเป็นพันธมิตรในการให้บริการ รวมทั้งดีแทคยังให้บริการคลื่นความถี่สูงย่าน 26 GHz จำนวน 200 MHz อีกด้วย”

Comments

comments