กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ ประจำปี 2564 (TED Market Scaling Up 2021) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเตรียมความพร้อมสู่โอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

โดยเตรียมจัดงาน TED Fund Open House ในรูปแบบ Virtual Event หวังเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ประกอบการนวัตกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ภายในงานพบกับ TED Fund Virtual Exhibition ทำความรู้จัก TED Fund และ TED Fellow เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ, Innovator Virtual Boothบูธแสดงผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการ ที่สามารถทำนัดหมายเจรจาธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้ และเวที LIVE สดนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมในพิธีและเปิดงา

TED Fund Open House จะจัดในวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2565 ดูรายละเอียดได้ทีwww.tedfundmarket.com  หรือติดต่อทาง contact@tedfundmarket.com

Comments

comments