นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ เยี่ยมชมและดูงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มทรู โดยมี นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ประธานคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมผู้บริหารกลุ่มทรูให้การต้อนรับ และนำชมTrue 5G Worldtech X” ศูนย์กลางความรู้และพัฒนานวัตกรรม 5G สัมผัสมิติใหม่แห่งนวัตกรรม 5G ที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมพลิกโฉมอุตสาหกรรมครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่  เมืองอัจฉริยะ การเกษตรอัจฉริยะ การศึกษาอัจฉริยะ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ คุณภาพชีวิตอัจฉริยะ และการค้าปลีกอัจฉริยะ  รวมทั้งร่วมฟังบรรยายด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มทรู อาทิ ไอโอทีและดิจิทัลโซลูชัน คลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ และโครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน  ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

Comments

comments