หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ดีเคเอสเอช ประเทศไทย ฉลองการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 70 ล้านโดสเป็นที่เรียบร้อย โดยได้ส่งมอบในนามรัฐบาลไทยและพันธมิตรต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด ได้กระจายวัคซีนจากผู้ผลิตหลายรายสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในฐานะหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนแนวทางการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยภารกิจนี้ บริษัทได้รับบทบาทสำคัญระดับแนวหน้า ร่วมยกระดับการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากรไทยอย่างทั่วถึง และได้สนับสนุนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของไทยโดยตลอดมา นับตั้งแต่การรับมอบวัคซีนล็อตแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จอห์น แคลร์ รองประธานฝ่ายบริหาร หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ครอบคลุมเครือข่ายการกระจายสินค้าของ DKSH รวมทั้งการบริหารจัดการของผู้เชี่ยวชาญกว่า 3,000 รายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ถึงมือผู้รับได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจนระบบคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) และ ระบบโซลูชันในการบริหารจัดการวัคซีนที่มีความโดดเด่น ครอบคลุมตั้งแต่การบริหารคลังสินค้า จนถึงการจัดการจุดดูแลรักษา (Point of Care) ส่งผลให้ DKSH มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูงในการจัดเก็บและกระจายวัคซีน ผลิตภัณฑ์ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้แก่ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในประเทศและธุรกิจข้ามชาติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการเข้าถึงและการกระจายวัคซีนแก่ประชากรชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อร่วมพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ DKSH ในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน

DKSH ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนทิศทางของวงการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในอนาคต ซึ่งการมีโซลูชั่นที่เป็นเลิศด้านการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์แบบควบคุมอุณหภูมิจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในฐานะผู้นำบริการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย เราตั้งมั่นที่จะใช้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีน ตลอดจนร่วมเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนต่อไป” จอห์น แคลร์ กล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ DKSH: DKSH มีวัตถุประสงค์หลักคือ การเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตผู้คน เราได้ให้บริการด้านการขยายตลาดแก่ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกมายาวนานกว่า 150 ปี ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หน่วยธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค หน่วยธุรกิจวัตถุดิบอุตสาหกรรมและหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด เราให้บริการด้านการจัดหาวัตถุดิบ ข้อมูลการตลาด การตลาดและการขาย การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกระจายสินค้าและการจัดส่ง รวมถึงบริการหลังการขาย บริษัทฯ ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 36 ประเทศ มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญ 33,100 คน โดยมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11.1 พันล้านฟรังก์สวิส หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ DKSH ทำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมีผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,290 ราย และมียอดขายสุทธิในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5.6 พันล้านฟรังก์สวิส www.dksh.com

Comments

comments