สิ่งหนึ่งที่ Thoughtworks บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโยลีระดับโลก ที่มีพนักงานกว่า 10,000 คน ในสำนักงาน 49 แห่งใน 17 ประเทศทั่วโลก ให้ความสำคัญไม่แพ้การสร้างนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อสร้างความสำเร็จทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า ก็คือความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) การส่งเสริมความเท่าเทียม (Equity) และการมีส่วนร่วม (Inclusion) ในองค์กร

ความหลากหลายนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเพศชาย-หญิงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่ม LGBTQIA+ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ ภูมิหลังและอัตลักษณ์อื่นๆ อีกด้วย

ที่ Thoughtworks จะมีเกณฑ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัดสัดส่วนของผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยทางเพศที่มักถูกมองข้าม (women and underrepresented gender minorities – WUGM) ทั้งหมดในองค์กร ล่าสุด Thoughtworks ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วน WUGM ในสายเทคโนโลยีให้ได้ 40% ภายในปี 2565 นี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา Thoughtworks มีพนักงานกลุ่ม WUGM ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและแผนกอื่นๆ อยู่ที่ 40.6%

หากจำแนกตามแผนกแล้ว แผนกเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์นั้น มีสัดส่วน WUGM อยู่ที่ 38.2% และในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี คือแผนกปฏิบัติการและตำแหน่งผู้นำอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนที่ 62.4% ส่วนในกลุ่มผู้บริหารระดับโลก มีสัดส่วน WUGM อยู่ที่ 60%

“การตั้งเป้าหมายเป็นวิธีสำคัญในการติดตามผลลัพธ์และเป็นการสร้างความรับผิดชอบแก่ตัวเองด้วย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขก็ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นหลัก แต่เป็นกระบวนการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมในทุกๆ การกระทำ ทุกการตัดสินใจทางธุรกิจ ในวัฒนธรรมของเรา” – Elise Zelechowski, Global Head ด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม ความมีส่วนร่วม ความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ของ Thoughtworks กล่าว

เทคโนโลยีต้องมาจากความหลากหลาย

หากมองลึกเข้าไปในสัดส่วนของผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยทางเพศที่มักถูกมองข้าม (WUGM) ในตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีของ Thoughtworks ทั่วโลกแล้ว ตำแหน่งหัวหน้าทีม (Lead) จะมีสัดส่วนความหลากหลายทางเพศอยู่ที่31.2% ส่วนในตำแหน่งที่สูงกว่านั้น อย่างเช่นระดับผู้จัดการฝ่าย (Principal) และผู้อำนวยการ (Director) จะอยู่ที่ 26.4% และ 17.9% ตามลำดับ

Rebecca Parsons, Chief Technology Officer ของ Thoughtworks ย้ำถึงความสำคัญที่บริษัทต้องติดตาม WUGMในตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะว่า “เราเชื่ออย่างแรงกล้าว่าเทคโนโลยีต้องคิดค้นขึ้นโดยทีมงานที่มีความหลากหลายเหมือนสังคมที่เราอยู่ เพื่อที่เราจะได้รับใช้สังคมได้ดียิ่งขึ้น อุตสาหกรรมเทคโนโลยียังขาดแคลนความหลากหลายของ WUGM อยู่มาก ผู้หญิงและผู้ที่นิยามตนเองว่าเป็นชนกลุ่มน้อยทางเพศที่มักถูกมองข้าม (UGM) กำลังออกจากวงการเทคโนโลยีในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เราภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนคนเหล่านี้ให้เติบโตในวงการเทคโนโลยี แต่หนทางสู่เป้าหมายของเรานั้นยังอีกยาวไกล”

สร้างผู้นำอย่างเท่าเทียม

สัดส่วนกลุ่ม WUGM ในตำแหน่งด้านปฏิบัติการและบทบาทผู้นำอื่นๆ ของ Thoughtworks สามารถแบ่งแยกย่อยตามตำแหน่งได้เช่นกัน ในตำแหน่งปฏิบัติการ สัดส่วนกลุ่ม WUGM ที่เป็นหัวหน้าทีม (Lead) อยู่ที่ 52.8% ส่วนตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย (Principle) และผู้อำนวยการ (Director) จะอยู่ที่ 39% และ 33.3% ตามลำดับ ส่วนตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารนั้นอยู่ที่ 60%

“เราภูมิใจมากที่กว่า 60% ของผู้บริหารของเราเป็นกลุ่ม WUGM การติดตามความก้าวหน้าเพื่อเทียบกับตัวเลขโดยรวมเป็นสิ่งสำคัญในการยืนยันว่าผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยทางเพศได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมทั่วทั้งองค์กร” Joanna Parke, Chief talent officer ของ Thoughtworks กล่าว

ความหลากหลายของบุคลากร โดยเฉพาะในตำแหน่งระดับอาวุโสนั้นจะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจและวัฒนธรรมองค์กรได้มหาศาล Thoughtworks จึงตั้งใจสร้างโอกาส ระบบสนับสนุน และโครงการที่จะสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในทุกระดับขององค์กร

โครงการระดับโลกอย่าง Women in Leadership Development  จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยบ่มเพาะบทบาทความเป็นผู้นำและสร้างพื้นที่ของกลุ่ม WUGM ในองค์กร

โครงการ CV Clinic เพื่อสนับสนุนกลุ่ม WUGM ให้เติบโตในสายงานเทคโนโลยี

ส่วน Thoughtworks ประเทศไทย ก็ริเริ่มโครงการ CV Clinic ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความหลากหลายทางเพศและดึงดูดคนกลุ่ม WUGM ให้มาทำงานในวงการเทคโนโลยีมากขึ้น

โดยปกติแล้วฝ่ายบุคคลจะใช้เวลาน้อยกว่า 10 วินาทีในดูใบสมัครงาน ถ้าผู้สมัครคนไหนใช้คำตกหล่น หรือเขียนคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามความต้องการของบริษัท ก็อาจทำให้พลาดโอกาสได้งานไปอย่างน่าเสียดาย โครงการCV Clinic จึงเกิดขึ้นเพื่อช่วยลดช่องว่างดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่รับสมัครงานของ Thoughtworks จะช่วยดูเรซูเม่ ตรวจความถูกต้อง และให้คำแนะนำอื่นๆ ในการเขียนเรซูเม่เพื่อช่วยสร้างความโดดเด่นให้แก่ผู้สมัคร เป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้สัมภาษณ์งานและได้งานในที่สุด

ผู้สนใจสามารถส่ง CV ไปที่ Thoughtworks ประเทศไทยได้ที่ th-recruitment-team@thoughtworks.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2565 และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2565

Comments

comments