STelligence เปิดเกมรุกเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล จัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Unlock your analytics potential and grow 10x with the new graph technology ด้วย Tigergraph เทคโนโลยีกราฟทรงพลัง เครื่องมือที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพในการวิเคราะห์และกระตุ้นการเติบโต 10 เท่า ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ทาง https://bit.ly/3kU7J2r

ดร. สันติสุข ลิ้มปิติเจริญโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เทลลิเจนซ์ จำกัด ผู้ให้บริการด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Data Technology และ Digital Transformation ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการบริการด้านโซลูชันเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Self-Service อันดับต้นๆ ในประเทศไทย กล่าวว่า “เทคโนโลยี Tigergraph เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับการสืบค้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบเรียลไทม์ที่ดีและรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากพลังความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเวลาสืบค้นน้อย เพิ่มประสิทธิภาพโดยรองรับการอัปเดตข้อมูลตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ช่วยให้มองเห็นภาพรวมขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ใช้งานด้วยเครื่องมือTigergraph ได้อย่างเต็มศักยภาพ STelligence จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้ความเข้าใจ จึงได้จัดสัมมนาออนไลน์เรื่องUnlock your analytics potential and grow 10x with the new graph technology เทคโนโลยีกราฟเครื่องมือทรงพลัง ปลด  ล็อกศักยภาพในการวิเคราะห์และกระตุ้นการเติบโต 10 เท่า” เพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนที่สนใจทางด้านการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Tigergraph โดยการสัมมนาครั้งนี้จะให้ความรู้ในภาคทฤษฎีการจัดการข้อมูล รวมทั้งเทคนิคการใช้งานต่างๆ เพื่อยกระดับทักษะ และมุ่งให้ผู้นำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาไปใช้พัฒนาต่อยอดในองค์กรให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

สำหรับงานนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีกราฟ พร้อมรับฟัง 3 การใช้งานจริงของเทคโนโลยีกราฟ  จาก Tigergraph และ STelligence ที่ประสบความสำเร็จและยังเห็นถึงความสำคัญที่ธุรกิจและองค์กรใหญ่ควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีกราฟ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่องUnlock your analytics potential and grow 10x with the new graph technology เทคโนโลยีกราฟเครื่องมือทรงพลัง ปลดล็อกศักยภาพในการวิเคราะห์และกระตุ้นการเติบโต 10 เท่า” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ :  https://bit.ly/3kU7J2r หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Graph technology     ได้ที่ https://bit.ly/3sM31Zd

(*ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมงานแต่เพียงผู้เดียว)

Comments

comments