NT เปิดรูปแบบกลลวงวิถีใหม่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หวังเหยื่อให้ข้อมูลส่วนตัว วอนประชาชนอย่าหลงเชื่อ พร้อมส่งมาตรการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างประเทศ เชื่อมั่นหากทุกภาคส่วนร่วมใจจะสามารถช่วยสกัดเหตุร้ายได้ในเบื้องต้น

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า ขณะนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดหนักทั้งช่องทางออนไลน์และการโทรมาแอบอ้างในลักษณะต่างๆ ล่าสุดได้เปิดกลลวงใหม่ โดยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ NT แจ้งจะระงับสัญญาณโทรศัพท์  NT จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายโทรแจ้งเพื่อตัดสัญญาณโทรศัพท์แต่อย่างใด และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและห้ามแจ้งข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด ซึ่งกรณีที่ผู้ใช้บริการของ NT เจอมิจฉาชีพหลอกลวงในลักษณะดังกล่าว สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วน NT 02 401 2222 (ผู้ใช้บริการ NT ไม่มีค่าใช้จ่าย)            NT จะดำเนินการตรวจสอบและระงับการโทรจากหมายเลขต้นทาง พร้อมแจ้งไปยังโครงข่ายประเทศต้นทางให้ระงับหมายเลขของมิจฉาชีพภายใน 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้ NT มีความห่วงใย และต้องการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ในกรณีที่เป็นมิจฉาชีพที่มีหมายเลขโทรศัพท์เรียกเข้าจากต่างประเทศ โดยเมื่อพบความผิดปกติจะระงับการโทรจากหมายเลขต้นทางดังกล่าวและแจ้งไปยังผู้ให้บริการในต่างประเทศตรวจสอบทันที ซึ่งพบว่าหมายเลขโทรศัพท์เรียกเข้าที่มีลักษณะผิดปกติเข้าข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะมีรูปแบบหมายเลขต้นทางไม่ถูกต้อง หรือมีลักษณะการเรียกติดต่อไปยังหมายเลขปลายทางที่ผิดปกติ เช่น หมายเลขที่ไม่มีในระบบ (Unassigned No., Spare Code) หมายเลขที่ไม่มีตัวตน รวมถึงหมายเลขที่มีการโทรเข้ามายังหมายเลขปลายทางจำนวนมากในเวลาเดียวกัน และเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้รัดกุมยิ่งขึ้น NT ได้ปรับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศขาเข้าให้มีรูปแบบตามมาตรฐานโทรคมนาคมของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-T) รูปแบบเดียว คือ มีเครื่องหมาย “+” นำหน้าตามด้วยรหัสประเทศ เช่น +381631900756 พร้อมแจ้งให้ประชาชนรับทราบและเฝ้าระวัง หากมีสายเรียกเข้าที่มีหมายเลขต้นทางขึ้นต้นด้วย + ให้พึงสังเกตหากไม่ได้มีญาติหรือผู้ติดต่อที่อยู่ต่างประเทศให้งดรับสายในทุกกรณี โดยในส่วนของผู้รับสายปลายทางในประเทศเมื่อพบความผิดปกติ หรือสงสัย

ว่าสายดังกล่าวจะเป็นมิจฉาชีพ สามารถแจ้งมายัง NT Contact Center 1888 NT จะระงับการโทรจากหมายเลขต้นทางที่มีความผิดปกติและประสานแจ้งไปยังผู้ให้บริการโครงข่ายในต่างประเทศให้ตรวจสอบและระงับการโทรของหมายเลขต้นทางมายังปลายทางในประเทศไทย ขณะเดียวกันประชาชนผู้ใช้บริการที่ถูกหลอกลวงให้แจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

“NT ขอฝากแนวทางเบื้องต้นในการรับมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นหน่วยงานขนส่ง เจ้าหน้าที่ธนาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีการเปิดบทสนทนาให้เกิดความตกใจ เช่น มีสินค้าตกค้างในระบบ มียอดค้างชำระจากการเปิดใช้งานบัตรเครดิต ทำผิดกฎหมายจราจร จากนั้นจะทำการสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชนและอื่นๆ ซึ่งก่อนการดำเนินการใดๆ ประชาชนจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่มิจฉาชีพแอบอ้างก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันเหตุอันนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินในทุกกรณี ทั้งนี้ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าหลายหน่วยงานได้เข้ามาให้ข้อมูล แนวทาง และวิธีป้องกันแก่ประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งหากภาคประชาชนร่วมสังเกตและโทรแจ้งถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น คาดว่าจะช่วยสกัดเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของแต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Comments

comments