บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด อู่เรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดกิจกรรมปล่อยลูกปลากะพง กลับคืนสู่ท้องทะเลแหลมฉบัง ที่บริเวณจุดปล่อยเรือลงน้ำ (slipway) ภายในอู่เรือยูนิไทย ชิปยาร์ด นำโดยผู้บริหารของยูนิไทย ชิปยาร์ด คุณสุนทร กองรักษเวช  ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงิน คุณ Rick Loh ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ  บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชนโดยรอบ ตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทยที่ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

Comments

comments