บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ผู้นำด้านการพัฒนา และให้บริการตรวจสอบอุตสาหกรรมและโครงสร้างด้วยโดรนและระบบ AI หนึ่งในกลุ่มธุรกิจภายใต้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ในเครือบริษัท ปตท.สผ. ร่วมกับ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์  (thyssenkrupp Uhde) ผู้นำในธุรกิจวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลกจากประเทศเยอรมนี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายตลาดและนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองธุรกิจมาพัฒนาร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพในการผลักดันตลาดวิศวกรรม และอุตสาหกรรมทั้งในไทย เยอรมนีและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ก้าวหน้าขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) ดร. ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมกับ ดร. Cord Landsmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ (เยอรมนี) คุณ Brian James Cameron กรรมการบริหารของธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) และคุณ Tan Aun Kok ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น  (SEA) ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ดร. ศิวัตม์ สายบัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด  กล่าวถึงการร่วมมือครั้งนี้ว่า ทาง SKYLLER มีความพยายามในการหาพันธมิตรใหม่ ๆ มาร่วมทัพเพื่อขยายศักยภาพทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์รายใหญ่จากประเทศเยอรมนีซึ่งมีสำนักงานในไทยด้วย

การเซ็น MOU ครั้งนี้ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ทั้งหมดสามข้อ ประการแรกคือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือที่จะผสานผลิตภัณฑ์ด้านดิจิตอลของทั้งสองบริษัทและปรับให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ประการที่สอง เพื่อร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่กลุ่มลูกค้า และดำเนินโครงการร่วมกัน ประการสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญมาก คือเพื่อมอบโซลูชั่นโดยอาศัยความชำนาญด้าน เทคโนโลยีการผลิต (Process Technology) และผลิตภัณ์ดิจิตอล (Digital Products) ของ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์  และความชำนาญด้านการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ และการวิเคราะห์ข้อมูลของ สไกลเลอร์ ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

โดยความถนัดด้าน AI และ Machine Learning ของเราจะเข้าไปช่วยในการคำนวณการทำงานเชิงวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังช่วยในด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรระยะไกล ลดความซับซ้อนในการควบคุมกระบวนการขั้นสูงและเครื่องจำลองการฝึกอบรมปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยให้ลูกค้าดำเนินงานบำรุงรักษาโรงงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ถัดมาคือการใช้เทคโนโลยี Digital Twin หรือการจำลองโมเดลสิ่งก่อสร้าง วัสดุภัณฑ์ และสถานที่ต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติ เทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การสำรวจ วางแผนการก่อสร้าง ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาเรื่องความเสี่ยงในการลงพื้นที่ อีกทั้งยังใช้ศึกษาเพื่อการต่อยอดความรู้ได้ดีขึ้นอีกด้วย” 

ดร. Cord Landsmann ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ (เยอรมนี) กล่าวว่า ผมรู้สึกภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ มีประวัติที่ยาวนานกว่า 200 ปี มีแผนร่วมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากกว่า 2,000 แห่ง เป็นความตั้งใจของเราที่จะขยายพื้นที่ให้บริการและการดำเนินงานให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ผ่านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อรองรับลูกค้า และเราเล็งเห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริษัทของเราจึงควรพัฒนาสิ่งต่าง ๆ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเป็นพันธมิตรระยะยาวระหว่าง SKYLLER และ UHDE จะช่วยสร้างผลประโยชน์ให้กับเราทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมกับลูกค้า สังคม และเศรษฐกิจในประเทศของเรา ในด้านบริการวางแผนเพิ่มเติมและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และใช้ข้อมูลนี้เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพให้กับลูกค้าของเรา  

ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภายในประเทศไทย แต่การลงนามข้อตกลงครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงบริษัทของ ธิสเซ่นครุปป์ อูเด้ห์ ในเยอรมนีด้วยเช่นกัน  ทำให้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของ Machine Learning และการพัฒนาเทคโนโลยี Digital Twin จะถูกนำไปใช้กับบริษัทในเครือของเราทั่วโลก ตอบสนองแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ให้ก้าวหน้า ข้อมูลการทำงานร่วมกันจะถูกจัดเก็บและวิเคราะห์ผ่าน Data Platform ให้ทั้ง 2 ฝ่ายนำไปต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตได้อีกด้วย และหวังว่าเราและ SKYLLER จะเป็นพันธมิตรระยะยาวไปอีกนาน” ดร. Cord Landsmann กล่าวทิ้งท้าย

ซึ่งนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสทางธุรกิจ SKYLLER มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเปิดรับโอกาสจากพันธมิตรใหม่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยรวมถึงในต่างประเทศที่มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่คล้ายคลึงกัน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ นำไปสู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

Comments

comments