ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมีศักยภาพที่จะรองรับประสบการณ์เสมือนจริงแบบเฉพาะบุคคล รวมถึงแอปพลิเคชันและโซลูชันรุ่นใหม่ที่มีเสถียรภาพสูง ด้วยเหตุนี้ อีริคสันและเร้ดแฮทจึงขยายความร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรองฟังก์ชันเครือข่ายและแพลตฟอร์ม เพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถนำเสนอบริการใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้นภายใต้แนวทางที่มีผู้ให้บริการหลายราย (Multi-Vendor: มัลติเวนเดอร์)

แผนปฏิบัติการที่แตกต่างเพื่อรองรับมัลติเวนเดอร์

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารใช้ 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำธุรกิจมีความคล่องตัว และได้ใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้น ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารต้องหาสมดุลระหว่างค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง และระยะเวลาในการนำผลิตภัณฑ์/บริการออกสู่ตลาด ให้ได้อย่างเหมาะสม

อีริคสันและเร้ดแฮทตระหนักว่าแนวทางแบบมัลติเวนเดอร์ต้องใช้แผนปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เมื่อเทียบกับการเลือกใช้แนวทางแบบผู้ให้บริการรายเดียว (Single-Vendor: ซิงเกิลเวนเดอร์) ซึ่งใช้โซลูชันและการจัดการวงจรการใช้งานที่มีการบูรณาการในแบบแนวตั้ง การสร้างเครือข่ายแบบมัลติเวนเดอร์ต้องอาศัยความสามารถในการใช้งานร่วมกันที่แน่นอน จึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดในด้านของความยืดหยุ่นและทางเลือกที่หลากหลาย นอกเหนือจากการทำงานร่วมกันของอีริคสันและเร้ดแฮทแล้ว เรายังมีความร่วมมือภายในระบบนิเวศที่กว้างขวาง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนในการผสานรวมเทคโนโลยีและซัพพลายเออร์ที่แตกต่างกัน

อีริคสันและเร้ดแฮทต้องการที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมีอิสระที่จะโฟกัสเรื่องการสร้างความแตกต่างให้กับบริการ 5G ที่นำเสนอ รวมถึงการเพิ่มคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้า เราทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรูปแบบมัลติเวนเดอร์ เพื่อเป็นแนวทางแก่ลูกค้าในเพื่อการปรับใช้และปรับแต่งการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีของอีริคสันและเร้ดแฮท ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรได้อย่างมาก

การทำงานของฟังก์ชันด้านเครือข่ายต่าง ๆ ของอีริคสัน บนแพลตฟอร์มของเร้ดแฮท

ความร่วมมือของอีริคสันและเร้ดแฮทช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมีความมั่นใจในการปรับเปลี่ยนเครือข่ายอย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงในการดำเนินกลยุทธ์แบบมัลติเวนเดอร์ แพลตฟอร์มโอเพ่นไฮบริดคลาวด์ของเร้ดแฮทได้รับการทดสอบกับการรันฟังก์ชันเครือข่ายของอีริคสัน ซึ่งประกอบเข้าด้วยกันเป็นคอนฟิกูเรชั่นสำหรับการอ้างอิงที่จะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการปรับใช้เครือข่ายแบบกระจาย เราลงทุนอย่างจริงจังในด้านงานวิศวกรรมที่สำคัญ เพื่อให้เทคโนโลยีที่ประกอบรวมเข้าด้วยกันนี้พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ในสภาพแวดล้อมเครือข่ายของผู้ให้บริการที่มีความต้องการสูง

ปัจจุบัน อีริคสันและเร้ดแฮทมีโซลูชันที่ผ่านการตรวจสอบรับรอง ซึ่งพร้อมให้ติดตั้งใช้งานได้ทันที โดยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ด้วยโอเพ่นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเครือข่ายสำหรับ vEPC, 5G Core, IMS, OSS และ BSS  นอกจากนี้ ทีมงานของเราได้บูรณาการโซลูชันฟังก์ชันเครือข่ายของอีริคสันเข้ากับ Red Hat OpenShift และ Red Hat OpenStack Platform โดยเราได้ทดสอบ การใช้งานจริงร่วมกับผู้ให้บริการหลายรายทั่วโลก และดำเนินการปรับใช้ระบบ 5G Core เชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก

อีริคสันและเร้ดแฮทเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือทางเทคนิคหลายโครงการ ทั้งที่อยู่ในระดับขั้นของการพัฒนาและที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว เช่น การทำงานร่วมกันสำหรับCloud RAN ซึ่งเร้ดแฮทได้เข้าร่วม Open Lab ของอีริคสัน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมอินเทอร์แอคทีฟร่วมกับลูกค้าที่ใช้ Cloud RAN ของอีริคสัน และระบบนิเวศด้านพันธมิตรทั่วโลก ความเชื่อมโยงที่สำคัญของโครงการความร่วมมือทาง  เทคนิคทั้งหมดนี้ก็คือทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากวิธีการที่ได้ผล และใช้ร่วมกันได้

การกำหนดกระบวนการสำหรับความร่วมมือทางเทคนิค

โครงการความร่วมมือทางเทคนิคของเราเริ่มต้นด้วยการจัดการกับข้อกำหนดของฟังก์ชันเครือข่ายของอีริคสันเพื่อทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานของเร้ดแฮท ควบคู่กับการจัดทำพิมพ์เขียวของระบบเครือข่ายเครือข่าย และข้อกำหนดด้านการประมวลผล ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มจะสามารถรองรับและโฮสต์ฟังก์ชันด้านเครือข่ายได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดคอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงให้กับเป้าหมายเบื้องต้น

หลังจากนั้นเป็นการดำเนินกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดและทั่วถึง โดยมีการปรับใช้คอนฟิกูเรชั่น อ้างอิงตามเป้าหมายภายในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม และเป็นไปตามกรณีการทดสอบหลาย ๆ กรณี (เช่น การเริ่มต้นใช้งาน การรักษาความปลอดภัย ความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น การทำงานแบบอัตโนมัติ เป็นต้น)  ในระหว่างการทดสอบ วิศวกรได้ทำการปรับเปลี่ยนคอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงตามความจำเป็น เพื่อให้ได้คอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบรับรองในขั้นตอนสุดท้าย ผู้ให้บริการที่ใช้คอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงจะได้รับความสะดวกและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการติดตั้ง การเริ่มต้นใช้งาน และการโฮสต์ฟังก์ชันเครือข่าย และยังสามารถปรับเพิ่มขนาดได้อย่างมั่นใจ

เบสไลน์สำหรับซอฟต์แวร์ คู่มือการปรับใช้ และพิมพ์เขียวสำหรับคอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงที่ผ่านการตรวจสอบของฟังก์ชันเครือข่ายและแพลตฟอร์ม ได้รับการจัดทำเป็นเอกสารอย่างครบถ้วน รวมถึงผลการทดสอบในแต่ละกรณีข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้ให้บริการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รวมระบบหลัก สามารถเร่งการติดตั้ง ลดความเสี่ยง และลดปริมาณงานสำหรับการบูรณาการระบบ

5G Core และ Cloud RAN

โปรเจกต์คลาวด์เนทีฟด้าน dual-mode 5G Core ของอีริคสัน และ Cloud RAN ของอีริคสัน ที่รันบน Red Hat OpenShift Container Platform ได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมาก ส่วนโครงการความร่วมมือด้าน Cloud RAN ที่โฮสต์อยู่บน OpenShift อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ โดยหัวใจหลักอยู่ที่ทีมวิศวกรรมร่วมของเรา ซึ่งจัดเตรียม OpenShift ให้พร้อมสำหรับการรองรับข้อกำหนดแบบคลาวด์ เนทีฟของ Cloud RAN ของอีริคสัน ส่วน dual-mode 5G Core ของอีริคสันที่โฮสต์อยู่บน OpenShift กำลังถูกใช้งานเชิงพาณิชย์ในระยะแรก โดยทำหน้าที่รับส่งข้อมูลไลฟ์แทรฟฟิก และตั้งเป้าว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2565 แม้ว่าขอบเขตและความท้าทาย ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ 5G Core และสำหรับ Cloud RAN จะแตกต่างกัน แต่การทำงานร่วมกันของอีริคสันและ เร้ดแฮทยังคงใช้ระเบียบวิธีและความร่วมมือทางวิศวกรรมแบบเดียวกัน

Dual-mode 5G Core, Cloud RAN และฟังก์ชันเครือข่ายคลาวด์เนทีฟ (Cloud-native Network Function – CNF) อื่น ๆ ทั้งหมดของอีริคสัน ถูกสร้างขึ้นบนหลักการคลาวด์ เนทีฟ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Cloud Native Computing Foundation (CNCF) เช่นเดียวกับ Red Hat OpenShift

Dual-mode 5G Core ของอีริคสัน ถูกสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ไมโครเซอร์วิส และผสานรวมฟังก์ชันเครือข่าย Evolved Packet Core (EPC) และ 5G Core (5GC) ไว้บนแพลตฟอร์มร่วมแบบคลาวด์เนทีฟที่เข้าถึงได้หลายทาง ซึ่งรองรับ 5G และ Mobile Packet Core รุ่นก่อนหน้า นับป็น วิวัฒนาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบเวอร์ชวลไลซ์ที่แข็งแกร่งของอีริคสัน ซึ่งออกแบบมาสำหรับการใช้งานบนคลาวด์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ Cloud Packet Core, Cloud Unified Data Management (UDM) และ Policy and Signaling Controller

Ericsson Cloud RAN เป็นซอฟต์แวร์โซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟที่มีฟังก์ชัน RAN แบบแยกส่วน Cloud RAN เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ให้บริการในการเพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับขนาดการทำงานของเครือข่ายต่าง ๆ

สรุปความร่วมมือ

  • ความร่วมมือระหว่างอีริคสันและเร้ดแฮทอยู่บนพื้นฐานของชุดโครงการความร่วมมือทางเทคนิคต่าง ๆ
  • ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการผสานรวมเทคโนโลยีของอีริคสันและเร้ดแฮทที่ผ่านการคัดสรรอย่างเหมาะสม โดยมีการทดสอบ ปรับแต่ง และจัดทำเอกสารอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนติดตั้งใช้งานในเครือข่ายของผู้ให้บริการ
  • สำหรับผู้ให้บริการที่ยึดถือตามคอนฟิกูเรชั่นอ้างอิงที่ผ่านการทดสอบอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดภาระงานในการบูรณาการระบบ ลดความเสี่ยงของโครงการ และเพิ่มความรวดเร็วในการนำเสนอบริการใหม่ออกสู่ตลาด
  • อีริคสันและเร้ดแฮทรับผิดชอบการเสนอขายในส่วนของตนเอง

การผสานรวมจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเข้าด้วยกัน เราจะร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการสร้างเครือข่ายมัลติเวนเดอร์ที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง ไม่มีบริษัทอื่นใดที่มีความร่วมมือแบบเดียวกันนี้ และเราพร้อมที่จะนำเสนอสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่ปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมอบทางเลือกที่หลากหลายและความคล่องตัวแก่ผู้ให้บริการ เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ทุกรูปแบบของผู้ให้บริการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ericsson and Red Hat collaborate to deliver multivendor solutions to CSPs และ Red Hat and Ericsson Telecommunications Solutions

Comments

comments