มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กลุ่มทรู โดย นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม 5Gเพื่อการศึกษายุค 4.0 ยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education โดยจัดทำความร่วมมือส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี  AR และ VR  สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาล้ำสมัย เปลี่ยนทั้งมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นคลังข้อมูลการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี AR และ VR เปิดโลกการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ พร้อมร่วมศึกษาพัฒนาระบบโรงงานอัจฉริยะ(Smart Factory) ที่ผสานการบริหารจัดการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ AI ที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการศึกษาวิจัย โดยกลุ่มทรูจะสนับสนุนทุนวิจัยพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆ ที่มุ่งเน้นการลดคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้พลังงานไฟฟ้ อีกทั้งยังนำอัจฉริยภาพเครือข่ายทรู 5G และระบบนิเวศดิจิทัลของกลุ่มทรู ส่งเสริมและผลักดันการพัฒนานวัตกรรมด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาไทย เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลของประเทศให้เป็นคนเก่ง (Talent) ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญใการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจต่อไป

#True5G #COMETRUEwithTRUE5G #BESTwithTRUE5G

Comments

comments