รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการ (ที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และนายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบโจทย์ทุกบริการด้านอสังหาริมทรัพย์(ที่ 3 จากซ้าย) ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้พลัสฯ เข้าให้บริการด้านงานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคาร จำนวน 7 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการ ประมาณ 200,000 ตารางเมตร  ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ​​ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีภารกิจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น

พลัสฯ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพมั่นใจว่าจะสามารถนำส่งงานบริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยมาตรฐานในระดับสากลผสานด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งหวังให้อาคารมีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ ให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน

ปัจจุบัน พลัส พร็อพเพอร์ตี้ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอล และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภทสำหรับผู้ที่สนใจบริการสามารถโทร.02-688-7555หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.plus.co.th/service/facilitymanagement

Comments

comments