ที่สถานีกลางบางซื่อ นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2565 ภายใต้แนวคิด”ผู้นำ..กับการปราบโกง” มี พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT พร้อมด้วยผู้แทนชมรม NT STRONG เข้าร่วมงาน เพื่อร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ความร่วมมือขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกัน ทั้งนี้ NT ยึดมั่นมาโดยตลอดในการปฏิบัติงานที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส ทุกขั้นตอน ตั้งแต่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

Comments

comments