กลุ่มเบญจินดา คว้า 3 รางวัลใหญ่ในเวที   HR EXCELLENCE  AWARDS THAILAND 2022 จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์  ด้วยความโดดเด่น ของผู้นำที่เป็นเลิศ  การบริหารจัดการดูแลพนักงานในกลุ่มเบญจจินดา ในช่วงโควิด-19 ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมใส่ใจให้พนักงานมีการทำงานอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพที่ดีและมีความสุข

คุณรุจิรา เดชสุภา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มเบญจจินดา  (บีซีจี)   เปิดเผยว่า กลุ่มเบญจจินดา ได้รับรางวัลใหญ่ 3 รางวัล จากเวที HR EXCELLENCE  AWARDS THAILAND 2022 จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์   โดย คุณณพัชร อัมพุช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด   ได้รับรางวัล Gold  ในประเภท Most People-Focused CEO  หรือรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้บริหารระดับสูงที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กร โดยใช้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนคนเน้นไปที่การสื่อสารอย่างเข้าถึงด้วยหลากหลายนวัตกรรมและโปรแกรมที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างคอนเน็คชั่นระหว่างกันและส่งเสริมความผูกพันของพนักงานต่องานและองค์กร ความสำเร็จในการสร้างคน สะท้อนกลับเป็นความสำเร็จ ความน่าเชื่อถือเรื่องงานบริการลูกค้า ด้วยประสิทธิภาพตลอด 24X7 ด้วยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมดูแล  “ Engineer response time” และยังสอดคล้องไปกับวัฒนธรรมของกลุ่ม Core Value SMART อีกด้วย

พร้อมกันนี้ กลุ่มเบญจจินดา เข้ารับอีก 2 รางวัล ระดับ Silver ได้แก่ Excellence in Covid-19 Response  ความเป็นเลิศด้านการดูแลพนักงานในสถานการณ์โควิด-19  ได้รับเลือกเนื่องจากองค์กรได้วางแผนและมาตราการรับมือสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อดูแลพนักงาน ครอบครัวพนักงานอย่างทันทันท่วงทีโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้กระบวนการทำงานมีความง่ายขึ้น นอกจากนี้การใส่ใจสังคมและบุคคลภายนอกยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตรวจสอบได้    และรางวัล Excellence in Workplace Wellbeing  ระดับ Bronze  ความเป็นเลิศด้านความอยู่ที่ดีมีความสุขในองค์กร

“รางวัลครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของกลุ่มเบญจจินดา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการรับมือที่ชัดเจนในเรื่องการดูแลพนักงานในช่วงระยะวิกฤตอย่างสถานการณ์โควิดในสองปี นอกจากนี้นโยบายมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้านโดยให้ความสำคัญในด้านความเป็นอยู่ของพนักงาน จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสะท้อนภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขององค์กรออกไปสู่ภายนอก คุณรุจิรา กล่าว

คุณ ณพัชร อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด ในกลุ่มเบญจจินดา (บีซีจี) กล่าวว่า  การเป็นผู้ให้บริการคลาวด์นั้นหมายถึงเราเป็นผู้ดูแลระบบที่มีความสำคัญกับธุรกิจของลูกค้า ซึ่งนั่นก็ทำให้ลูกค้าตั้งความหวังกับบริษัทไว้สูงมาก ดังนั้น คลาวด์ เอชเอ็ม จึงคาดหวังให้ทีมงานสามารถทำงานได้ในระดับ “Highest Level” อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่บริษัทจะคาดหวังกับพนักงานได้นั้นบริษัทก็ต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย สถานที่ที่ทำให้พนักงานได้ใช้เวลาร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และที่สำคัญคือการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่พนักงาน ที่ไม่ใช้แค่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นความตั้งใจที่จะทำให้พนักงานทุกคนมีชีวิตที่ดีและสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องอื่นๆ

“ที่ คลาวด์ เอชเอ็ม พวกเราทำงานกันแบบทีมกีฬา เพราะจุดประสงค์ขององค์กรก็คือการเป็นที่หนึ่ง เช่นเดียวกับทีมกีฬาที่ต้องการได้แชมป์ ดังนั้นผู้ร่วมทีมทุกคนจะต้องสร้างผลลัพธ์ให้ได้ในระดับ Highest Level อยู่ตลอดเวลาเพื่อชัยชนะของทีม” คุณ ณพัชร กล่าว

โดยจุดเด่นของ คลาวด์ เอชเอ็ม คือ ความเชี่ยวชาญทั้งด้าน AWS, Azure, Google Cloud และ Domestic Cloud ภายใต้แนวคิด “Your Multi Cloud Expert” หรือการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลาวด์อย่างรอบด้านเพื่อให้บริการองค์กรชั้นนำในประเทศไทยได้

Comments

comments