เลอโนโว ผู้น่าด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์เมื่อเร็ว นี้ เพื่อเปิดตัวโปรแกรม EdVision ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้อย่างกว้างขวางและออกแบบมาเพื่อช่วยให้การศึกษาเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตผ่านการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)

หลังจากเปิดภาคการศึกษา หน่วยงานการศึกษายังคงถูกผลักดันให้ดำเนินการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้งนี้เนื้องจากข้อจ่ากัดด้านมาตรการกักตัวของชุมชนและระเบียบการเว้นระยะห่างทางสังคม และเนื่องจากสถาบันการศึกษาต่างกำลังเผชิญกับอุปสรรคด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบออนไลน์ เลอโนโว ประเทศไทย และ ไมโครซอฟท์ จึงร่วมมือกันช่วยลดช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน และช่วยให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาได้มากที่สุดในช่วงเวลาอันสุดแสนท้าทายนี้

โปรแกรม EdVision ของ เลอโนโว ซึ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว ได้กลายเป็นส่วนสําคัญเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลและน่าเสนอโซลูชันการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม การเปลี่ยนรูปแบบการสอนไปเป็นแบบทางไกลยังคงไม่หายไปไหน โดยรูปแบบการสอนแบบไฮบริดได้กลายเป็นรูปแบบการศึกษาที่จะยังคงอยู่ในระบบการศึกษาตลอดไป

จากรายงานของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พบว่า พนักงานทั่วโลกมากกว่าครึ่ง (54%) จำเป็นต้องอาศัยและเพิ่มทักษะสำคัญ ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ภายใต้โปรแกรม EdVision ใหม่ของเลอโนโวนี้ หน่วยงานการศึกษาจะได้รับสิทธิ์การใช้งานแหล่งข้อมูลออนไลน์ฟรี ซึ่งจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้แก่พวกเขา รวมถึงการเข้าถึงโซลูชันใหม่ ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่ไม่เพียงแต่ด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมพร้อมในการออกไปสู่การทํางานในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยพันธมิตร โดย เลอโนโว จะทำงานร่วมกับ ไมโครซอฟท์เพื่อจัดการสัมมนาและเวิร์คช็อปให้กับครูและนักเรียนในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีตลอดกระบวนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัล นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงโซลูชันสำหรับการศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงการน่าการเรียนรู้ร่วมกันมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์ในห้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น

คุณธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคอินโดจีน เลอโนโว กล่าวว่าการศึกษาด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญต่ออาชีพในอนาคตของนักเรียน นักศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต ปัจจุบัน ไม่สามารถคาดเดาได้ว่านักเรียน/นักศึกษาจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคต หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เลอโนโวเข้าใจถึงความท้าทายด้านการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ต้องเผชิญ จึงได้นำรูปแบบใหม่ของการสอน การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันมาใช้งาน พร้อมกับการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเวลาเดียวกันอีกด้วย

ในประเทศไทย พันธมิตรในโครงการ EdVision จะได้สัมผัสเทคโนโลยีแห่งอนาคตตั้งแต่เนิ่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เลอโนโว และ ไมโครซอฟท์ จะนำเสนอโซลูชันครบชุด ซึ่งออกแบบมาพร้อมความสะดวกในการใช้งาน ความง่ายต่อการทําความเข้าใจ ความยืดหยุ่น และทำงานร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Lenovo Smart Classroom* ที่จะประกอบด้วยอุปกรณ์ของเลอโนโวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรม โดยสามารถปรับการใช้งานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนแต่ละแห่งให้มากที่สุด

Lenovo Smart Classroom

คือโซลูชั่นจัดการการเรียนรู้แบบไฮบริดอัจฉริยะที่ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้เรียน ด้วยการผสานเทคโนโลยี AI, big data, cloud Computing และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น

Lenovo Smart Classroom ช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการเนื้อหา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าของนักเรียน และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งนี้มีประโยชน์ต่อทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง ตลอดจนฝ่ายไอทีและผู้ดูแลระบบของโรงเรียน

ลดความยุ่งยากซับซ้อนของการสอน: ระบบจัดการการเรียนรู้แบบครบวงจร (Learning Management System: LMS) ช่วยลดภาระของครูผู้สอนในการเตรียมและเผยแพร่บทเรียน ทำให้พวกเขาสามารถกระจายทรัพยากรการสอนและงานที่มอบหมายได้อย่างง่ายดาย ทั้งที่บ้านหรือในโรงเรียน ครูผู้สอนสามารถติดตาม จัดการและตรวจสอบเบื่อหาทางการศึกษาที่น่าเสนอต่อนักเรียนได้อย่างสะดวก ระบบการให้คะแนนอัตโนมัติช่วยให้การทําเครื่องหมายงานที่มอบหมายเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น และด้วยขั้นตอนการทํางานที่คล่องตัวมากขึ้น ครูผู้สอนสามารถทุ่มเทให้กับการสร้างแรงบันดาลใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้เต็มที่

กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม: ด้วยเนื้อหามัลติมีเดียคุณภาพสูงและพัฒนาขึ้นตามหลักสูตร ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที ครูผู้สอนสามารถอ่านวยความสะดวกในกิจกรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์(interactive) ได้อย่างง่ายดายและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง เช่น ไวท์บอร์ดดิจิตอลและการแชร์หน้าจอ(Screensharing) เพื่อเสริมการสอนของพวกเขาได้อย่างไร้รอยต่อ ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อและเรียนรู้ต่อเนื่องได้แม้อยู่ที่บ้าน เนื่องจากชั้นเรียนและงานที่มอบหมายจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของพวกเขาโดยตรง นอกจากนี้ โมดูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ได้อย่างอิสระตามความสะดวกของแต่ละบุคคล

สามารถติดตามผลการเรียนการสอนของนักเรียนได้: ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และผู้เรียน สามารถดูความคืบหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนและประสิทธิภาพของการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์การเรียนรู้โดยอิงตามหลักสูตร งานที่มอบหมาย (เช่น การบ้าน/รายงาน) และแบบทดสอบของนักเรียน จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถให้ความช่วยเหลือหรือคําแนะนำได้ทุกเวลาและทุกที่ที่จำเป็น และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบความคืบหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก

มั่นใจในความปลอดภัย: โรงเรียนและผู้ดูแลระบบไอทีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ความปลอดภัยของข้อมูล และความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินต่าง เพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อจัดการหลักสูตรและตรวจสอบประสิทธิภาพโดยรวมของโรงเรียนผ่านแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย

ทําให้ห้องเรียนชาญฉลาดขึ้นด้วยบริการเพิ่มเติมต่าง ๆ: นอกเหนือจากระบบการจัดการการเรียนรู้ Lenovo Smart Classroom ยังมีระบบจัดการฝึกอบรมออนไลน์และนอกสถานที่แบบ all-in-one สําหรับอุปกรณ์ของเลอโนโว ไวท์บอร์ดแบบ interactive ระบบแปลงเนื้อหาเป็นดิจิตอลและอื่น อีกมากมาย สิ่งที่ช่วยให้เลอโนโวสามารถปรับแต่งโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียนได้

Comments

comments