นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่าของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ นางสาวนวลพรรณ บุญเผื่อน หัวหน้าสายงานทรูสเปซ บริษัท ทรู สเปซ จำกัด จัดกิจกรรม SMEs Exclusive Class ครั้งที่ 2เปิดโผโค้งสุดท้ายของปีบนความท้าทายที่ SMEs ต้องเผชิญ” เพื่อเป็นการเสริมความรู้ให้ SMEs พร้อมดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี และการสร้างสังคมที่มีผลต่อการพัฒนา SMEs บนพื้นที่การทำงานสุดชิค (Co–working space) ของ True Space ทั้ง 8 สาขา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนา SMEs ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยผู้ประกอบการ SMEs และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง True Space ชั้น อาคาร CenterPoint of Siam Square

นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED กล่าวว่า ISMED มีภารกิจสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ และผู้ประกอบการ SMEs ให้มีขีดความสามารถในการประกอบการ และดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างการเติบโตรูปแบบด้วยการพลิกแนวคิดธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของ SMEs โดย ISMED มีหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนา SMEs กว่า 35 หน่วยงาน ซึ่งครอบคลุมการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านองค์ความรู้ ด้านแหล่งทุน ด้านช่องทางการตลาด ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีและการวิจัย รวมถึงด้านมาตรฐานและการรับรอง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมการพัฒนาให้ SMEs ในเครือข่ายของ ISMED เติบโตอย่างมีทิศทางและนำธุรกิจสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ด้านนางสาวนวลพรรณ บุญเผื่อน หัวหน้าสายงานทรูสเปซ บริษัท ทรู สเปซ จำกัด กล่าวว่า “ทรูสเปซ พื้นที่ทำงานร่วมกันในรูปแบบสมาชิกของกลุ่มทรูมอบความสะดวกสบายในการทำงานครบทุกมิติสำหรับ       นักธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ ฟรีแลนซ์ หรือผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจไอเดียสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้ธุรกิจอย่างสบายๆ ด้วยแพ็คเกจ Flexi Workspace 1,099 บาทต่อเดือน เข้าใช้งานพื้นที่ทรูสเปซได้หลากหลายทุกฟังก์ชั่น ทั้ง 8 สาขาทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยเชื่อมต่อความสำเร็จให้กับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ติดตามสิทธิพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือเวิร์คช้อปต่างๆ จากองค์กร True Digital Park ศูนย์กลางด้านดิจิทัลของไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ True Digital Academy สถาบันการเรียนการสอนทักษะด้าน Digital ที่แรกและที่เดียวในไทย เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์รอบด้านในการดำเนินธุรกิจที่ช่วยตอบโจทย์ SMEs / Startup พร้อมขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน