สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดย นายพีระวัฒน์ โชติธรรมโม  นายกสมาคม และ กลุ่มทรู โดย นางสาวอรุณี ชาติอุดมเดช รองผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 ประจำปี2565 ภายใต้แนวคิด กินดีอยู่ดี วิถีคนเมือง (วิถีชุมชน)ในพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยปีนี้มีนักศึกษาได้รับคัดเลือก 35 คน จาก 24 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว กลุ่มทรูได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ กระบวนการทำข่าวแบบมืออาชีพภายใต้ความกดดัน ทั้งการจำลองการทำหน้าที่ภายในกองบรรณาธิการข่าว การวางแผนการทำข่าว การลงพื้นที่ทำข่าว กระบวนการผลิตข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ โทรทัศน์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมกับได้รับประสบการณ์โดยตรงจากสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นวิทยากร ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วงการสื่อสารมวลชนอย่างมีคุณภาพ และในโอกาสนี้ กลุ่มทรู โดย นายธฤษณุ ทองเนียม Head of performance marketing EGG Digital Co., Ltd. ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ นักข่าวรุ่นใหม่ นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง ? เพื่อเตรียมความพร้อแก่นิสิตนักศึกษาให้เข้าใจแพลตฟอร์ม Digital Marketing, New Media AI, Smart Algorithm, Persona และ Media SEO ภายใต้กรอบจริยธรรมในวิชาชีพสื่อ พร้อมทั้งตอบโจทย์การทำงานและชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ โครงการสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 19 นี้จะเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ‘’นักข่าวมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2565  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

#TrueTogether

Comments

comments