เมื่อเร็วๆ นี้ คุณดุสิต ศรีสง่าโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมินเทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กิจกรรม JTS Talk ให้กับนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหัวข้อ วิศวกรรมกับโอกาสในโลกอนาคต  ทิศทาง Bitcoin และ Miner รวมทั้ง เทคโนโลยีบล็อกเชน การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้กับเหมืองขุดบิทคอยท์

รวมถึงการแนะนำแนวคิดการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้กับการส่งเสริมเทรนพลังงานสะอาดให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งจะสร้างโอกาสการทำงานให้กับนักศึกษาสายอาชีพวิศวกรรมในอนาคต พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ JTS Young Blood 2022 เป็นโครงการให้ความสนับสนุนนักศึกษาที่ดำเนินการจัดทำโครงการปริญญานิพนธ์ หรือโปรเจ็ต์จบเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และโอกาสได้ร่วมงานกับองค์กร เพื่อร่วมสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ด้วยการบรรยายที่เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ตอบคำถาม โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก

#JTSYoungBloodStartup