SHIN-A ผู้นำทางด้านการตลาดเกมชั้นแนวหน้าในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จับมือร่วมกับ Kyrie & Terra เกม NFT แนว RPG สไตล์ญี่ปุ่น โดยทีมพัฒนาจากบริษัท Center To Seconds ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ผนึกกำลังเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเกมคุณภาพสู่ตลาดเกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การผนึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการตลาดเกมของ SHIN-A ผนวกกับประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเกมของทีมงาน Center To Seconds ผู้พัฒนาเกม Kyrie & Terra เสริมโอกาสที่จะช่วยสร้างศักยภาพเกม NFT ให้ตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างแท้จริง รวมไปถึงการขยายฐานกลุ่มผู้เล่นเกมให้รู้จักเกม NFT มากยิ่งขึ้น