เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเศรษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมสังสรรค์ประจำปี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าของสถาบัน และ เป็นการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะทำงาน เพื่อกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จะมีตลอดปี เช่น การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของคณะ, กิจกรรมให้ความรู้เชิงวิชาการ และรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณปฐม อินทโรดม กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในฐานะอดีตนายกสมาคมและศิษย์เก่ารหัส 32 ให้เกียรติ์มาร่วมงาน

Comments

comments